Премини към основното съдържание

Директор на Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"

полк. доц. д.н. Борислав Генов

Полкoвник доцент д.н. Борислав Георгиев ГЕНОВ

  Дата и място на раждане: 18.12.1973 г., град Шумен 

Кариера

 

2021

Директор на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

2017 - 2021

Директор на дирекция „Развитие на В, Т и ТИМ“ в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

2013 - 2017

Доцент в отдел „Въоръжения и боеприпаси“ на дирекция „Развитие на В, Т и ТИМ“

2013 - 2013

Доцент в отдел „Изпитвателна лаборатория на МО“

2012 - 2013

Главен експерт в отдел „Въоръжение и боеприпаси“ в дирекция „Развитие на В, Т и ТИМ“

2011 - 2012

Старши експерт в отдел „Въоръжение и боеприпаси“ в дирекция „Развитие на В, Т и ТИМ“

2010 - 2011

Старши експерт в отдел „Въоръжение и техника“ в дирекция „Развитие на В, Т и ТИМ“

2009 - 2010

Старши експерт в отдел „Артирелийско въоръжение и боеприпаси“ в дирекция „Въоръжение и техника“ в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

2008 - 2009 Слушател редовно обучение във ВА „Г.С.Раковски“
2007 - 2008 Слушател задочно обучение във ВА „Г.С.Раковски“
2002 - 2007 Младши експерт в отдел „Климатико-механични и специализирани изпитвания“ в дирекция „Изпитване на въоръжение, техника и тилови имущества“ в Изпълнителна агенция „Изпитване на въоръжение, техника и тилови имущества“
1999 - 2002  Зачислен в редовна форма докторант
1998 - 1999 Началник на участък за съхранение на специални бойни припаси в 248 артирелийски склад - Смядово
1993 - 1998 Курсант ВВУАПВО „П.Волов” 

 

 

Образование и квалификация

 

2020

Стратегия на национални ресурси – Национален университет за отбрана, Училище за национална стратегия и стратегия на ресурсите „Д. Айзенхауер“

2018

Доктор на науките по професионално направление „Машинно инженерство”, докторска програма „Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати”

2016

„Стратегически курс” - ВА „Г.С.Раковски”

2013

Доцент по професионално направление „Машинно инженерство”, научна специалност „Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати

2008 Магистър, специалност „Организация и управление на логистичнотоосигуряване в ОТФ" - ВА „Г.С.Раковски”, първенец на випуска
2002 ОНС „Доктор“ по научна специалност 02.01.08 „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура“
1998 Магистър, специалност „Експлоатация и ремонт на класическовъоръжение и ПТУРС”, гражданскаспециалност „Технология на металите и металорежещимашини” – ВВУАПВО „П. Волов гр. Шумен, първенец на випуска

 

 

Чужди езици

Английски – STANAG 6001 на ниво 3-2-3-3

 

 

 

Награди

Парични и предметни награди

почетен знак на МО „Св. Георги” III степен

награден знак „За отлична служба” I степен, за офицери

   
Семейно положение

Семеен, с две деца