Конкурси за държавни служители

Система за определяне на резултатите за провеждане и оценяване на конкурсния изпит на кандидатите за длъжност „Старши счетоводител”