Научни форуми - предстоящи

Семинар по изкуствен интелект "AI-WORKSHOP “AI BASED SOLUTIONS FOR EU MILITARY MISSIONS AND OPERATIONS”

23 и 24 ноември 2020 г., София

Базирани на изкуствения интелект решения за европейски военни мисии и операции

Софийският форум за сигурност и Военният щаб на Европейския съюз обединиха усилията си за създаване на устойчива платформа, която дава възможност на държавите-членки на ЕС, европейските институции, промишлеността и академичните среди да обсъждат укрепването на европейските отбранителни способности.

Международна научна конференция "ХЕМУС-2020"

1-ви октомври 2020 г., Пловдив

Конференцията е част от международното изложение за отбранителни продукти и услуги "ХЕМУС 2020 - отбрана, антитероризъм и сигурност", което се организира веднъж на две години на международния панаир в Пловдив.

Втора Международна научна конференция "Digital Transformation, Cyber Security and Resilience" (DIGILIENCE 2020)

28 и 29 май 2020 г., Пловдив

Поредицата от конференции на DIGILIENCE, първата от които се проведе в София, на 2-4 октомври 2019 г., има за цел да установи състоянието и бъдещите изисквания към осигуряването на сигурност и устойчивост на процесите, услугите и системите, за което главна роля имат информационните технологии.