Научни форуми - предстоящи

Ще бъде проведена на 29.09.2021 - 01.10.2021 г.

https://digilience.org/

Поредицата от конференции DIGILIENCE, има за цел да установи състоянието на техниката и бъдещите изисквания за осигуряване на сигурност и устойчивост на процеси, услуги и системи, на които се разчита в голяма степен информационни технологии.

Виж още

Ще бъде проведена на 15-16 март 2021 г.

https://www.aica2021.org/

Изправени пред бъдещите изключително сложни мрежи, системи и инфраструктури, от една страна, и с очаквания огромен ръст на критични за безопасността автономни системи, от друга страна, човешките оператори няма да могат да наблюдават киберсигурността на тези активи и няма да бъдат вече може да реагира на кибератаки със скоростта, мащаба и нивото на сложност, които са необходими.

Виж още