Теми за докторантури

Нови теми за докторантура


Забележка:
1. Темите за докторантура са обявени в Държавен вестник, брой 57 от 9.7.2021 г.
2. Подробности и срокове за обявените конкурси може да намерите в Заповед № ОХ – 546/23.06.2021г., качена на сайта на Министерство на отбраната, като предложените теми на Института по отбрана са с номера от 27 до 39 от Приложение 1 към заповедта.

Миналогодишни теми за докторантура