Текущи новини

Награждаване на д-р инж. Невена Петева Радоева

Във връзка с успешната дългогодишна работа за изграждане и издигане на престижа на  Съюзът на метролозите в България и по случай навършването на 30 години от неговото създаване, ръководството на Съюза  удостои с почетна грамота д-р инж. Невена Петева Радоева - началник на отдел „Централна лаборатория за измервателна техника“.

Институтът по отбрана е колективен член на тази организация, а г-жа Радоева е член на Управителния съвет.

Да честитим наградата на д-р инж. Невена Радоева и да й пожелаем здраве и нови професионални успехи!

Виж още

Награждаване на проф. д.н Янцислав Янакиев

На 27.11.2020 г. полк. доц. д-р Николай Стоянов - заместник-директор на Института по отбрана и национален представител на България в Борда за наука и технологии на НАТО (STO) имаше приятното задължение да връчи на проф. д. н. Янцислав Янакиев две награди - грамоти на НАТО (STO) за изключителен принос към работата на Панел „Човешки фактор и медицина“ (NATO STO HFM Panel: - NATO Science and Technology Organization Panel Excellence Award for Prof. Dr Sc. Yantsislav Yanakiev from the Bulgarian Defence Institute “Prof.

Виж още

Инициираща среща на участниците в проекта CyNET

На 01.10.2020 г. стартира Европейски проект „Повишаване на научните постижения и капацитет за иновации в областта на киберсигурността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (CyNET *). Той е част от Националната програма „Европейски научни мрежи“, която има за цел:
    • изграждане на мрежи и партньорство с чуждестранни водещи университети и научни организации;

Виж още

полк. доц. д-р Николай Стоянов председател на панел в NATO (STO)

От 12 до 16.10.2020 г. се проведе 46-ото заседание на панел „Информационни системи и технологии“ на Организацията за наука и технологии на НАТО (NATO STO). Поради усложнената ситуацията с COVID-19 то се състоя изцяло онлайн. Обсъдени бяха въпроси, свързани с новите информационни и комуникационни технологии, разработвани в подкрепа на Алианса.

Виж още