Премини към основното съдържание

Национални проекти

 Институтът по отбрана разработва или участва в проекти, свързани с  отбраната и националната сигурност, както следва:

 • проект „Придобиване на нов тип боен самолет“ – Методика за избор на оптимален вариант за реализация на проекта;
 • проект „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ – анализ и оценка на вариантите за реализация на проекта;
 • проект „Многофункционален патрулен кораб“ – Тактико-техническо задание;
 • проект „КИП на контингент“ – Тактико-техническо задание;
 • проект „Автоматизирана информационна система на Българската армия, оперативните и тактическите щабове“ – Технико-икономически доклад, Тактико-техническо задание;
 • проект „Киберотбрана“ – Технико-икономически доклад, Тактико-техническо задание;
 • проект „Разширение и развитие на стационарната комуникационна система на БА“, национално и ведомствено финансиране (2008 г. – 2018 г.);
 • проект „Изграждане на прототип на високонадеждна облачна (Cloud) архитектура, осигуряваща платформа за информационни услуги и защитен обмен на информация в система от центрове за данни“ (2016 – 2019 г.), Министерство на отбраната;
 • проект „Изграждане на интегриран информационен портал за съвместна работа на длъжностни лица при подготовка, обмен и актуализация на научно-техническа информация и справочни данни“ (2017–2019 г.), Министерство на отбраната;
 • Прототип на частен облак (Private Cloud), базиран на „отворен код“ (2010 г.) и на комерсиални платформи за виртуализация (Windows, Wmware) -  (2012 г.);
 • Единна интегрирана информационна среда – с над 30 информационни услуги (IaaS и SaaS) за колаборативна (съвместна) работа на длъжностни лица от организацията  (2013 г.);
 • Предпроектни изследвания и изготвено Тактико-техническо задание за изграждане на Система от центрове за данни за нуждите на МО и БА  (2014 – 2016 г.);
 • IP-базирана телефонна централа – до 250 абоната, съвместима с цифрови и аналогови централи и апарати, позволяваща аудио и видео разговори и конференции (до 16 едновременно), с изключително ниска себестойност.