Новини - архив

2020-07-02 ПОКАНА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СПИСАНИЕ „ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“

Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ отправя покана за участие с научноизследователски материали, доклади, анализи и др. в списание „Технологии за отбрана и сигурност“. Темата на броя е: „Big Data Challenges – Situation Awareness and Decision Support“. 
В този брой на списанието, ние възнамеряваме да продължим работата по обсъждането и проучването на въпроса как Big Data Challenges – Situation Awareness and Decision Support могат да подпомогнат военните експерти при изясняване на ситуацията и вземането на по-добри решения.
Заинтересованите автори са поканени да предоставят оригинални коментари (без ограничение) по една или повече от следните теми: Artificial Intelligence; Challenges in Big Data exploration/exploitation; Cyber defence and security; Decision support; Human cognition and perception; Human Factors; Information warfare; Medicine/Genomics; Modelling and simulation; Sensors and electronic technology; Situation Awareness; Visual Analytics; Visualization.
Редактори на броя:
    • д-р Маргарет Варга, Университет Оксфорд (Великобритания)
    • г-н Валери Лавини, от Научноизследователска и развойна дейност в отбраната (Канада/правителството на Канада).
Такси за публикуване: Публикуването на приетите документи на списанието JDST е безплатно.
За повече информация: https://www.jdst.eu/call-papers/big-data-challenges-situation-awareness-and-decision-support

2020-07-01 ПРИНОС НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА В ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ НА НАТО

Организацията за наука и технологии на НАТО (NATO STO) публикува на интернет страницата си Техническия доклад на Целева изследователска група (RTG) от панела „Човешки фактори и медицина“ (HFM), озаглавен „Интегриран подход към киберсигурността с фокус върху човешкия фактор“ (NATO STO HFM-259).
Групата е създадена през 2015 г. от 7 държави от НАТО и Инициативата “Партньорство за мир” (България, Канада, Германия, Нидерландия, Швеция, Украйна и САЩ), които допринесоха за изследването.
България беше водещата нация, а ръководител на групата беше проф. д.н. Янцислав Янакиев от Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров ”, който е и национален представител в панела „Човешки фактори и медицина“.
Основната цел на групата беше да насърчава съвместните изследователски дейности в рамките на НАТО по сложния феномен на киберсигурността като социално-техническа система. Идеята беше да се приложи обща изследователска перспектива за изучаване на киберсигурността, която се фокусира върху взаимовръзката между разработките на технологии и софтуер, концепции, стратегии и доктрини, подобряване на организационните процеси и човешката ефективност.
Екипът на NATO STO HFM-259 разработи и тества модел за изследване на процеса на интегриране на човека в системата на  киберсигурността, базата от знания и използва усъвършенстван софтуер за анализ на ролята на човешкия фактор в киберсигурността. Част от продуктите на работата на групата (база данни и софтуер) са достъпни за използване от NATO STO и заинтересованите национални институции на страните, допринесли за изследването. 
Докладът е публично достъпен тук.

2020-06-29 ПОВИШАВАНЕ В ЗВАНИЕ НА ОФИЦЕРИ ОТ ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

На 29.06.2020 г. директорът на Института по отбрана – полк. д-р Димитър Кирков връчи пагоните на повишените във военно звание офицери, както следва:
- на основание Заповед № РД-83-22 от 19.06.2020 г. на началника на отбраната – адмирал Емил Ефтимов са повишени във военно звание „ПОДПОЛКОВНИК“ - майор Илия Добрев ХУТОВ и майор Христо Петров ХРИСТОВ
- на основание Заповед № 220 от 22.06.2020 г. на директора на Института по отбрана – полк. д-р Димитър Кирков е повишена във военно звание „МАЙОР“ – капитан Павлина Бориславова НИКОЛОВА.
Честито на колегите!

2020-06-22 ИНСТИТУТЪТ ПО ОТБРАНА ИЗДАДЕ НОВИЯ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“

Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ публикува новия пореден брой на списание „Технологии за отбрана и сигурност“ (Journal of Defence & Security Technologies, JDST – брой 3, юни 2020 г.).  Основният акцент в него е поставен върху подходите за дългосрочно прогнозиране на тенденциите в развитието на отбранителните технологии. Той е посветен на резултатите, постигнати в рамките на проекта на Европейската агенция за отбрана „Predictive methodology for Technology Intelligence Analysis“(PYTHIA), осъществен в периода 2018-2020 г.

Статиите обхващат теми като: връзката между отбранителната стратегия и новите революционни технологии; неуспехите при прогнозиране на технологиите на основата на човешкия фактор; подходите при определяне на приоритете на националните интереси на страните-членки на ЕС; подходите за противодействие на хибридните заплахи; концептуалното моделиране при симулация на военни логистични процеси. 

Редактори на броя са професор д.н. Янцислав Янакиев и д-р Джузепе Вела - координатор на проекта PYTHIA. Той е достъпен на следния адрес: https://www.jdst.eu/journal-issue/jdst-vol3

2020-06-19 ОБУЧEНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

На 18 юни 2020 г. в Института по отбрана се проведе обучение на служители за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). То беше открито от директора на Института – полк. д-р Димитър Кирков. Гост-лектор на семинарното занятие беше г-жа Мариана Кацарова – юрист, експерт по обществени поръчки. Целта на семинара е обучаемите да се запознаят с архитектурата и основните аспекти на електронната платформа и да придобият практически умения за работа с нея.

 

2020-06-10 ИНСТИТУТЪТ ПО ОТБРАНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ" Е ЧЛЕН НА CROSSREF

От 9 юни 2020 година Институтът по отбрана "Професор Цветан Лазаров" е член на Crossref - организация с над 16 000 научни издатели от 118 държави!
Членството в тази организация позволява на Института по отбрана да присвоява свой собствен цифров идентификационен номер  - DOI (Digital Object Identifier) на издаваните списания, сборници с доклади, дисертационни трудове и други публикации. Този универсален номер идентифицира електронни документи и спомага за управление на тяхната интелектуална собственост и идентичност. 
Научните и образователни организации, които притежават такъв номер, са част от световната общност на научните издатели и могат да свържат съдържанието на своите публикации с глобалната мрежа от онлайн изследвания.

2020-06-02 ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ПОЛК. Д-Р ДИМИТЪР КИРКОВ ПО СЛУЧАЙ 11-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

Уважаеми колеги!
На 4 юни 2020 г. за поредна 11-та година заставаме с чувство на изпълнен дълг пред нашия патрон – „Професор Цветан Лазаров“ и пред ръководствата на Министерство на отбраната и Българската армия! 
На тази дата отбелязваме създаването на Института по отбрана – рожба на нашите задружни усилия, неуморен труд, на лишения и радости!
Такъв, какъвто го мечтаеха неговите създатели!
Такъв, какъвто го имаме днес!
Такъв, който следва да завещаем и ние на нашите по-млади колеги и поколения!
11-та годишнина е повод отново да Ви поздравя и да засвидетелствам своето уважение към всички Вас – учени, изследователи, инженери и експерти, които със своя богат опит, усърдие, себеотдаване и дръзновение изпълнявате професионалните си задължения!
Използвам случая да Ви поздравя по повод празника и най-искрено да Ви пожелая здраве, щастие, семейни радости и много нови творчески и професионални успехи!
Честит празник, скъпи приятели!

2020-05-23 ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Уважаеми колеги, 

Намираме се в навечерието на 24 май  - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, един от най-светлите национални празници!
На този ден с чувство на национална гордост отдаваме почит на равноапостолите Св. св. Кирил и Методий – създателите на първообраза на българската  писменост, както и на всички просветители, учени, творци и светли умове, дали своя принос за развитието на просветата и културата!
Използвам случай да поздравя  научноизследователския и експертен състав на Института по отбрана и да му пожелая нови творчески и професионални успехи!

Честит празник! 

2020-05-04 ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПО ПОВОД 6 МАЙ - ДЕНЯ НА ХРАБРОСТТА И ПРАЗНИКА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Уважаеми колеги,
Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай 6 май - Деня на храбростта и празника на Българската армия! 
На този ден отдаваме заслужена почит на хилядите достойни български войни, записали безброй победоносни битки по бойните полета и защитили с чест името на Св. Георги Победоносец! Използвам случая да благодаря на академичния и експертен състав на Института по отбрана за всеотдайния труд и проявената висока отговорност при  изпълнение на поставените пред нас задачи и да Ви пожелая много здраве, житейски радости и професионални успехи!
Същевременно поздравявам и всички колеги, които на 6 май празнуват своя имен ден с традиционното приветствие - да Ви е живо и здраво името!

Честит празник!

2020-04-16 ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

Уважаеми колеги!
Намираме се в навечерието на най-светлия празник за всички православни християни -  Великден!
Възкресението Христово е извор на вдъхновение, радост и светлина, които ще озарят православните храмове и домовете ни, а чудният камбанен звън ще възвести всемирната и наземна радост от живота!

Уважаеми колеги!
По повод създалата се извънредна ситуация в страната, заради пандемията от коронавируса, Ви призовавам да се съобразим с усилията на Светия синод и държавните институции за запазване на здравето на гражданите по време на Великденските празници!

Нека Великден се превърне в извор на вдъхновение и надежда за земни радости, любов и човещина!
Бъдете здрави, честити и благословени! 

2020-03-12 ИНСТИТУТЪТ ПО ОТБРАНА КЪМ МО ПОКАЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТАНИЯТА НА ПЛАТОВЕ ЗА ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА

От 14.00 ч. на 11.03.2020 г. в Института по отбрана "Проф. Цв. Лазаров", в присъствието на вицепремиера  Томислав Дончев, министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, зам.-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков, зам.-министъра на отбраната Атанас Запрянов, зам.-началника на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов и ген.-майор Венцислав Мутафчииски - началник на ВМА и ръководител на националния оперативен щаб за борба с коронавируса, бяха обявени резултатите от изпитванията  на платове за защитните облекла, към чието производство ще се пристъпи веднага.
За целта, в течение на предходната нощ, експертният екип на Централната изпитателна лаборатория за тилови имущества към Института проведе в спешен порядък съответните специализирани изпитвания. В тази връзка и по повод разработването само за два дни на модели за предпазно облекло, министърът на здравеопазването изказа своята благодарност към Министерство на отбраната и Института по отбрана. Въпросните защитни облекла ще бъдат предназначени за медицинския персонал, ангажиран с противодействие срещу разпространението на коронавируса.

2020-03-09 ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА КАТО НАЙ-УСПЕШНАТА НАУЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА ПО РП „ХОРИЗОНТ 2020“

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ беше удостоен с престижен сертификат за високи постижения за устойчиво развитие на капацитета и успешно изпълнение на проекти по рамкова програма „Хоризонт 2020“ от г-жа Карина Ангелиева - зам.-министър на образованието и науката.
Това се случи на конференция, посветена на новата рамкова програма „Хоризонт Европа“ 2021-2027 г., която се проведе на 6 март 2020 г. в Икономическия университет във Варна. На форума „Хоризонт Европа“ – образование, иновации, научни изследвания“ присъстваха еврокомисарят ни Мария Габриел, вицепремиерът Томислав Дончев, евродепутатът Емил Радев, ректори на университети и много гости от сферата на образованието и науката. 
Институтът по отбрана е единствената военна научна организация, която получава тази престижна награда за своята активна роля и опит при кандидатстване и изпълнение на европейски проекти, за развитие на научния потенциал и международно сътрудничество.

2020-03-06 РЪКОВОДСТВОТО НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПОЗДРАВИ ЖЕНИТЕ ЗА 8 МАРТ

В навечерието на Международния ден на жената - 8 март се състоя традиционната среща на ръководството на Института по отбрана с жените – военнослужещи и цивилни служители.

В приветствието си директорът -  полк. д-р Димитър Кирков поздрави дамите за празника и изрази своята благодарност и признание за техния всеотдаен труд и съществен принос при изпълнение на поставените пред Института задачи. Едновременно с това изтъкна и благотворното влияние, което тяхното нежно присъствие допринася за изграждането на един по-ведър и усмихнат климат.

Поднасяйки на дамите червена роза и поименно надписан поздравителен адрес, полк. Кирков им пожела да бъдат уверени и смели в  мечтите и начинанията си, да съхранят своята женственост и очарование, своя дух и жизнерадост и да не забравят, че правят света по-красив!

Честит празник!

2020-03-05 ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ УНСС

От 17.02.2020 г. до 09.03.2020 г. студенти от специалност "Икономика на отбраната и сигурността" към катедра "Национална сигурност " на Университет за национално и световно стопанство провеждат преддипломен стаж в Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров" съгласно сключен меморандум за сътрудничество между Института по отбрана и УНСС. Седемте студенти, разпределени в дирекциите на Института се включват активно в ежедневната научна и експертна дейност на института.

2020-03-02 ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПО СЛУЧАЙ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ – 3 МАРТ

Уважаеми колеги,

Намираме се в навечерието на Националния празник на България  - 3 март, Ден на Освобождението на България от османско владичество!

На тази паметна дата в българската история е подписан мирният договор в Сан Стефано, който слага край на Руско-турската война от 1877 - 1878 г. и България възкръсва отново на географската карта като независима държава. Това става възможно след ожесточените боеве на българското опълчение и войските под командването на руския император Александър II при Плевен, Стара Загора, Шейново и на връх Шипка, където безпримерният им  героизъм е  покрит с неувяхваща слава.

Вечна памет на героите, отдали живота си за освобождението на България!

Честит празник!

2020-02-28 СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН АДРЕС

Ръководството на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ изказва искрени съболезнования към роднините и близките на генерал Андрей Боцев!

Отиде си един доказан приятел на Института по отбрана!

Сбогом Генерале!

2020-02-26 ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ"

На 24.02.2020 г. бе честван патронният празник на Института по отбрана - 124 години от рождението на Професор Цветан Лазаров (25 февруари 1896 г, гр. Плевен).

Годишнината беше отбелязана с поход на академичния и експертен състав до Кремиковския манастир „Св. Георги Победоносец“, където протоерей Серафим Янев, изпълняващ длъжността игумен на Светата обител запозна гостите с манастирския комплекс и неговата дългогодишна история.

Проведе се тържествена част в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (Клон София, кв. „Кремиковци“). За добро изпълнение на служебните си задължения и проявен висок професионализъм със заповед на директора на Института по отбрана бяха наградени с грамоти военнослужещи и цивилни служители от Института по отбрана.

2020-01-31 УЧАСТИЕ НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА В ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ FOLDOUT

На 28.01.2020 г. в Брюксел беше направен първоначален преглед на изпълнението на Европейски проект FOLDOUT, който се изразява в анализ и оценка на постигнатите цели по работните пакети на проекта, както и преглед на плана за неговото изпълнение. Освен партньорите по реализирането на проекта FOLDOUT, в работната среща участваха оценителят и наблюдаващите го офицери от ЕК. От Института по отбрана участие взеха полк. доц. д-р Николай Стоянов, заместник-директор на Института и м-р Цветелин Цонев, старши експерт в същия.

Увеличилата се драстично нелегална миграция и отсъствието на ефективен контрол, както върху границите на ЕС, така и върху зоните на интерес (военни полигони, военни и стратегически обекти от критичната инфраструктура и др.) наложиха да се пристъпи към реализирането на проекта FOLDOUT. Той е част от програма „Хоризонт 2020“ на ЕК. Стартира на 01.09.2018 г. и е с продължителност от 42 месеца. Същността му се заключава в изграждане, развиване, тестване и демонстриране на интелигентна система за наблюдение и откриване на хора и превозни средства в гъсто залесена и пресечена гориста местност чрез прилагане на иновативни методи за обработване на информационния масив от данни, както и чрез въвеждане на технологии за наблюдение (т. напр. сензори за дълбоко сканиране и др.), различни от  досега съществуващите. Това значително ще увеличи ефективността при откриването на подвижни обекти в зоните с гъста растителност.

Абревиатура:

FOLDOUT - Through-foliage detection, including in the outermost regions of the EU.

2020-01-17 ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ЗА АНТОНОВДЕН И АТАНАСОВДЕН

На 17 януари 2020 г. директорът на Института по отбрана - полк. д-р Димитър Кирков поздрави по случай Антоновден и Атанасовден имениците, като им връчи поименно написани поздравителни адреси.

В обръщението си към тях полк. Кирков подчерта, че те имат голямата привилегия и дълг към бъдните поколения да съхранят българската народна традиция, свързана с обредите и обичаите на Антоновден и Атанасовден.

Директорът на Института отправи традиционното си послание - да им е живо и здраво името, като им пожела много късмет, житейски радости, благополучие и успешна реализация на всички техни бъдещи начинания!

На 17 януари за Антоновден да почерпят:

  1. д-р Антон Иванов Манчев

  2. Антоанета Димитрова Миладинова

  3. Андон Лефтеров Лефтеров

  4. Андон Кирилов Каравелов

На 18 януари за Атанасовден:

  1. д-р Атанас Йорданов Ганчев

  2. Атанас Петров Геов

2019-12-27 ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА - ДОМАКИН НА СРЕЩА ПО ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ ЕСНО

На 16 и 17.12.2019 г. Институтът по отбрана, като ръководител на втори работен пакет (WP2 "Multi-sector needs analysis") на Европейския проект ЕСНО (European network of Cyber security centеres and competence Hub for innovation and Operations, https://echonetwork.eu/), домакинства работната среща. Тя беше посветена на детайлни анализи и дискусии, свързани с дефинирането и развитието на т.нар. ECHO Multi-sector Assessment Framework. Бяха обсъдени научноизследователските подходи за идентифициране на технологичните предизвикателства, имащи кибер свързаност в множество различни сектори на икономиката, а така също и методите за анализ и начините за демонстриране на тези кибер зависимости чрез системите, създавани в проекта.

В рамките на програма "Хоризонт" (H2020), Европейската комисия събра специализиран опит за формиране на четири пилотни проекта (ECHO, SPARTA, CONCORDIA, CyberSec4Europe) с цел свързване и обмен на знания в множество области за изработване на обща стратегия за киберсигурност на Европа. Полк. доц. д-р Николай Стоянов, заместник-директор на Института по отбрана, е научен координатор на проекта ECHO (Европейската мрежа от центрове за киберсигурност с център за компетентност за иновации и операции). Консорциумът на ECHO се състои от 30 организации с кибер експертиза в областта на здравеопазването, транспорта, производствения сектор, информационните и комуникационните технологии, образованието, изследванията, телекомуникациите, енергетиката, космическите технологии, отбраната и сигурността.

2019-12-18 ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ MEDEA

На 12.12.2019 г. в Европейската комисия (ЕК, Брюксел) беше направен първоначален преглед на изпълнението на проекта MEDEA, в който Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е партньор. В работната среща участваха партньорите от създадения за реализирането на MEDEA консорциум, оценителят и наблюдаващият офицер от ЕК. От Института по отбрана участие взе проф. д.н. Янцислав Янакиев.

Проектът е по Европейска програма "Хоризонт 2020" на ЕК и стартира през юни 2018 г. Продължителността му е 60 месеца.  Целта на проекта се заключава в:

- създаване и поддържане на мултидисциплинарна мрежа от експерти в сектора на отбраната и сигурността, хората, които вземат политическите решения и представителите на отбранителната индустрия в страните от Средиземноморския и Черноморски региони;

- ангажиране на участниците в проекта с анализ и наблюдение на предизвикателствата пред сигурността, с които страните от Средиземноморския и Черноморския региони ще се сблъскат през следващите  10 години;

- насърчаване на съвместното създаване на иновации в областта на отбранителните технологии и възможностите за сътрудничество между практиците и академичните среди;

- създаване и ежегодно актуализиране на Средиземноморска програма за изследвания и иновации с цел дефиниране на областите, в които са необходими научни изследвания в сферата на отбраната и сигурността.

Оценителят и наблюдаващият офицер от ЕК дадоха положителна оценка за изпълнението на проекта MEDEA през първите 18 месеца и зелена светлина за продължаване на работата по него през следващия период. Резултатите от работата по проекта могат да се използват от Министерството на отбраната на Република България при предвиждане на рискове за сигурността в средносрочен аспект и при разработване на политики и предложения за организационни подобрения с цел да се улесни практическото приложение на иновациите в отбраната.

Абревиатура:

MEDEA - Mediterranean practitioners’ network capacity building for effective response to emerging security challenges (Създаване мултидисципланарна мрежа от средиземноморски специалисти за ефективен отговор на нарастващите предизвикателства в областта на сигурността), по програма H2020-SEC-21-GM-2016-2017. 

2019-12-17 КОЛЕДНО И НОВОГОДИШНО ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

Уважаеми колеги!

Намираме се в навечерието на Коледа и Нова година!

Велико е тайнството на Рождество Христово! Всички ние дълбоко таим в сърцата си и с нетърпение очакваме този светъл християнски празник! По традиция на Коледа се завръщаме към уюта и топлината на бащиното огнище и се събираме със своите най-близки и скъпи хора!

Посрещането на Новата година е време за равносметка на миналото и надежда за бъдещето. Всички ние, от Института по отбрана, изпращаме една нелека, но успешна 2019 година, година изпълнена с много динамика и предизвикателства! Вярвам, че 2020 ще бъде по-добра за нас и нашите семейства!

Уважаеми колеги и приятели!

В дните, в които с особена радост ще празнуваме Рождество Христово и ще посрещнем Новата 2020 година, от все сърце пожелавам на всички вас здраве, благоденствие, лично и семейно щастие, много житейски радости и професионални успехи!

Весела Коледа и щастлива Нова година!

Директор на Института по отбрана

Полковник д-р Димитър КИРКОВ

 гр. София

18.12.2019 г.

2019-12-12 ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ВЪОРЪЖЕНИЯТА

На 11 декември в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ се проведе последното за 2019 г. изнесено заседание на Съвета по въоръженията с участието на генерали, директори, офицери и експертен състав от ръководството на Министерството на отбраната, Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили, военно-образователната система и академичен състав от Института.

Заседанието беше открито от Постоянния секретар на отбраната, той и председател на Съвета по въоръженията г-н Антон Ластарджиев, а дневният ред бе представен от директора на Института по отбрана полк. д-р Димитър Кирков. От дирекция „Отбранителна аквизиция“ беше изнесен отчет за изпълнението на решенията на Съвета по въоръженията през 2019 г.

Приети бяха предложенията за проекти на технически спецификации, свързани с въоръжението, техниката, тиловите имущества и материали.

2019-12-06 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ТЕСТОВА СЕСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ PYTHIA

На 03 и 04.12.2019 г. в Европейската агенция по отбрана (EАО), Брюксел се проведе заключителната тестова сесия по Европейския проект “Predictive Methodology for Technology Intelligence Analysis” (PYTHIA), в който Институтът по отбрана е партньор.

Освен членовете на Консорциума, който включва 8 партньори от 6 държави членки на ЕС, в сесията участваха представители на ЕК, ЕАО и заинтересованите странни от отбранителната индустрия и министерствата на отбраната на страните-членки на ЕС. От Института по отбрана участие взеха проф. д.н. Янцислав Янакиев и доц. д-р Мая  Божилова.  

Основна цел на проекта PYTHIA, който е финансиран от ЕАО и стартира през март 2018 г. е да се разработи методология за стратегическа технологична прогноза, способна да осигурява предвиждания за  основни тенденции в определена област на научните изследвания.

Институтът по отбрана е отговорен за един от основните работни пакети в проекта “Оценка на изследванията в областта на отбраната и сигурността”. В рамките на този пакет е разработена методология за идентифициране, класифициране и приоритизиране на националните интереси и оценка на влиянието на технологиите за изграждане на отбранителните способности. Предложен е също подробен анализ на взаимовръзката между новите технологии и развитието на военната стратегия за защита на националните интереси.

Разработената и успешно тествана методология ще бъде на разположение на Института по отбрана и може да се използва от Министерството на отбраната на Република България при анализ на технологичните тенденции в световен мащаб и оценка на тяхното влияние върху изграждането на отбранителни способности.

2019-11-25 ЗАВЪРШИ СЪВМЕСТНИЯ СЕМИНАР „БОРОВЕЦ -2019“

От 20 до 22.11.2019 г. в хотел „Олимп”, курортен комплекс „Боровец”, се проведе съвместния семинар на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ и дирекция „Отбранителна аквизиция“ – МО на тема „Изследвания, иновации и индустриално сътрудничество при изграждане на съвременни отбранителни способности“.

По време на тематичните сесии акцентът беше поставен върху политико-военните насоки за развитие на научните изследвания в МО, ролята на Европейския фонд за отбрана за развитие на научните изследвания и индустриално сътрудничество и не на последно място - Закона за обществените поръчки.

Изнесени бяха цикъл от лекции и се дискутираха: аспектите, свързани с планирането на отбраната, базирано на способности; участието на Българската отбранителна индустрия в инициативите на ЕС и НАТО; възможностите и предизвикателствата пред МО при подкрепа и участие на Българската отбранителна индустрия в иновационни проекти в рамките Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и Европейския фонд за отбрана и др. Директорът на Института по отбрана - полк. д-р Димитър Кирков очерта Визията за развитие на Института в контекста на новите реалности, а зам.-директорът – полк. доц. Николай Стоянов споделен опита при подготовката и участието в проектите на ЕС и НАТО.

Не на последно място, бяха разгледани и въпроси, свързани със Закона за обществените поръчки – изменения в ЗОП и ППЗОП, както и предстоящите промени в ЗОП и др.

Семинарът завърши с разширена дискусия по повдигнатите въпроси.

2019-11-22 ОТКРИВАНЕ НА СЪВМЕСТНИЯ СЕМИНАР „БОРОВЕЦ -2019“

На 21.11.2109 г. официално беше открит съвместния семинар на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ и дирекция „Отбранителна аквизиция“ - МО на тема „Изследвания, иновации и индустриално сътрудничество при изграждане на съвременни отбранителни способности“. Приветствия към присъстващите поднесоха директорът на Института по отбрана – полк. д-р Димитър Кирков и И.Д. директорът на дирекция „Отбранителна аквизиция“ – г-жа Аделина Николова. Работата продължава със серия от лекции и дискусии по тях.
Участват представители от Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили, от военно-образователната система и академичната общност.

2019-11-14 ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА НС "ОТБРАНА" КЪМ КТ "ПОДКРЕПА"

На 11.11.2019 г. Изпълнителният съвет на Националния синдикат "Отбрана" към КТ "Подкрепа" е изпратил официално писмо до министъра на отбраната, президента на КТ "Подкрепа" и директора на Института по отбрана - полк. д-р Кирков. С него председателят на НС на "Отбрана" - г-н Тодор Воденов, изразява отличните си впечатления от състоянието на социалното сътрудничество в Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров". 

2019-11-06 СИНДИКАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

Уреждането на трудовите отношения и жизненото равнище на цивилните служители по трудово правоотношение, служебните и осигурителни отношения на цивилните служители по служебно правоотношение бе тема на разговори на редовното заседание на Комисията за социално сътрудничество в Института по отбрана, председателствана от директора на Института – полк. д-р Димитър Кирков. 

Гости бяха председателят на НС „Отбрана“ - КТ „Подкрепа“ – г-н Тодор Воденов и главният секретар – г-н Иван Георгиев. От страна на Института в Комисията участваха  директорът на дирекция „Развитие на системите C4I“ - полк. д-р Григор Велев, председателят на секция „Отбрана“ – КТ „Подкрепа“ в Института по отбрана – г-жа Лили Павлова и ц. сл. г-жа Ваня Иванова.

Полк. д-р Кирков запозна накратко гостите със структурата на Института по отбрана и спецификата на задачите на академичния и експертен състав. Направи обстоен преглед на политиката на ръководството на Института, гарантираща условията на синдикална дейност и уреждането на трудовите отношения на синдикалните членове в повереното му ведомство. В заключение изрази своето задоволство от доброто сътрудничество с председателя на  секция „Отбрана“ – КТ „Подкрепа“ в Института по отбрана – г-жа Лили Павлова.

Гостите благодариха за любезната покана и топлия прием. Дадоха висока оценка на синдикалните практики в Института и на добрата комуникация с г-жа Лили Павлова.

Срещата завърши с пожелания за нови срещи и обща снимка пред възпоменателния кът на патрона на Института по отбрана – проф. Цветан Лазаров.

2019-11-06 МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

На 6 ноември 2019 г. беше подписано техническо споразумение между Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ и Военния център за стратегически изследвания на Република Италия.  Страните по споразумението изразиха своята готовност за създаване на условия за поддържане на редовни контакти и насърчаване на сътрудничеството между двете организации, изразяващо се в взаимно информиране относно изследователски програми и научни изследвания, обмен на знания, опит и добри практики, организиране и участие в семинари и конференции и др. 

Подписи под техническото споразумение положиха директорът на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ – полк. д-р Димитър Кирков и директорът на Военния център за стратегически изследвания на Република Италия – полк. Марко Франческо. Полк. д-р Кирков връчи на италианския си колега почетен плакет на Института.

Срещата завърши с обща снимка пред възпоменателния кът на патрона на Института по отбрана – проф. Цветан Лазаров.

2019-10-31 НАГРАЖДАВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ – АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ ПО СЛУЧАЙ 1-ВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

На общо събиране на личния състава на Института по отбрана, по случай 1-ви ноември - Ден на народните будители, директорът на Института - полковник д-р Димитър Кирков връчи обявените със заповед № КН 232 от 28.10.2019 г. на министъра на отбраната награди на майор доц. д-р Христо Христов - „Почетен знак на Министерството на отбраната“ - втора степен и доц. д-р Кармен Александрова – „Грамота“. 
Наградите са за доказани заслуги в областта на българската култура и образование, за научноизследователска и научно приложна дейност, съществен принос към Министерството на отбраната и във връзка с отбелязването на 1-ви ноември – Ден на народните будители.
Полк. д-р Кирков поздрави военнослужещите и цивилните служители с настъпването на този свят за българския народ празник!