Новини - архив

европейски проект ACTING

Институтът по отбрана е координатор на европейския проект ACTING. За публикуване на информацията за проекта e разработен сайт, който е достъпен на следния адрес: https://acting-project.eu

Прочетете повече

Освобождаване от военна служба на полковник Атанас Атанасов

След дългогодишна служба в редовете на Българската армия и поради навършване на пределна възраст, от 01.01.2023 г. полк. Атанас Атанасов Атанасов е освободен от военна служба и е зачислен в запаса. Като изказва своята благодарност за достойната и всеотдайна служба в редовете на Българската армия, ръководството на Института по отбрана пожелава на полк. о.р. Атанасов здраве, лично щастие и много радостни дни със семейството и приятелите!

Прочетете повече

Годишна конференция „АФСЕА ТехНет 2022“

На 22.11.2022 г. в Централния военен клуб в София, Института по отбрана съвместно с AFCEA секция София организира годишна конференция под наслов „Модернизация на въоръжението и техниката на Българската армия. Рестарт.“

Прочетете повече

XXIV национална конференция с международно участие „Традиции и иновации в текстила и облеклото“

В Университетският център „Бачиново“, гр. Благоевград се проведе XXIV национална конференция с международно участие „Традиции и иновации в текстила и облеклото“. Във форума участваха над 100 студенти, докторанти, специалисти, преподаватели и учени от висши училища, от Института по полимери на БАН, Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ и от производствени фирми в областта на текстила и облеклото.

Прочетете повече

Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ и Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ организираха и домакинстваха на 50-ти панел ‘Приложни технологии за транспортните средства‘

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ организираха и бяха домакини на юбилейния 50-ти панел „Приложни технологии за транспортните средства“ (Advanced Vehicle Technology) на Организацията за наука и технологии на НАТО (Science Technology Organization), който се проведе от 26 до 30 Септември 2022 г. в гр. Варна.

Прочетете повече