Премини към основното съдържание

Експертният потенциал на Института по отбрана се използва активно за сертификация на системи за управление на качеството, на продукти, свързани с отбраната и на средства за физическа сигурност на информацията, за осигуряване и управление на качеството на доставените продукти, за регистрация и сертификация на летателната годност на военните въздухоплавателни средства за Министерство на отбраната.
Освен това разполага с акредитирани лаборатории от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” за провеждане на изпитвания и изследвания на характеристиките на продукти за устойчивост при въздействие на външни фактори (температура, влага, атмосферни влияния и др.), за изпитания на тилово имущество и материали и за извършване на калибриране и проверка на средства за измерване.

Основна навигация