Новини - архив

Инициираща среща на участниците в проекта CyNET

На 01.10.2020 г. стартира Европейски проект „Повишаване на научните постижения и капацитет за иновации в областта на киберсигурността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (CyNET *). Той е част от Националната програма „Европейски научни мрежи“, която има за цел:
    • изграждане на мрежи и партньорство с чуждестранни водещи университети и научни организации;

Виж още

полк. доц. д-р Николай Стоянов председател на панел в NATO (STO)

От 12 до 16.10.2020 г. се проведе 46-ото заседание на панел „Информационни системи и технологии“ на Организацията за наука и технологии на НАТО (NATO STO). Поради усложнената ситуацията с COVID-19 то се състоя изцяло онлайн. Обсъдени бяха въпроси, свързани с новите информационни и комуникационни технологии, разработвани в подкрепа на Алианса.

Виж още

1

На 15 октомври студентите от УНСС, обучаващи се в специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, посетиха Института по отбрана „проф. Цветан Лазаров“.

Виж още

Международен панаир Пловдив

Участието на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ в XIV Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2020 – отбрана, антитероризъм и сигурност“ премина при особено засилен интерес от страна на държавни ведомства и институции, представители на военното ръководство на Българската армия, военните дипломатически представители, военно-образователната система, академичната общност, както и представители на български и чуждестранни фирми и предприятия от отбранителната индустрия.

Виж още

Полигон "Змейово"

На 02.10.2020 г. в рамките на XIV Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2020 – отбрана, антитероризъм и сигурност“ бяха проведени демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“ (ЦАТИП).

Виж още