Януари 2021:

Награждаване на д-р инж. Невена Петева Радоева

Във връзка с успешната дългогодишна работа за изграждане и издигане на престижа на  Съюзът на метролозите в България и по случай навършването на 30 години от неговото създаване, ръководството на Съюза  удостои с почетна грамота д-р инж. Невена Петева Радоева - началник на отдел „Централна лаборатория за измервателна техника“.

Институтът по отбрана е колективен член на тази организация, а г-жа Радоева е член на Управителния съвет.

Да честитим наградата на д-р инж. Невена Радоева и да й пожелаем здраве и нови професионални успехи!

Прочетете повече