Премини към основното съдържание

Юли 2022:

Научна конференция Advanced Research and Technology for Defence - ARTDef

Научна конференция с международно участие на тема „Съвременни изследвания и технологии за отбраната“ (Advanced Research and Technology for Defence - ARTDef) се проведе в Националния военен университет „Васил Левски“. В продължение на два дни участниците представиха своите изследвания, насочени към ефективното използване на научните постижения в областта на сигурността и отбраната за изграждане и поддържане на необходимите отбранителни способности на Въоръжените сили.

Прочетете повече

Работна среща по национална научна програма "Сигурност и отбрана"

На 07.07.2022 г. в Централния военен клуб в София се проведе първата работна среща на Национална научна програма "Сигурност и отбрана", след нейното стартиране на 19 май 2022 г. Тя е финансирана от Министерството на образованието и науката и е приета за изпълнение с Решение на Министерския съвет № 731 от 21 октомври 2021 г. в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030.

Прочетете повече

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ e избран за координатор на проекта „Авангардна платформа и европейска мрежа от центрове за обучение и тренировки по киберсигурност“

Голям успех за Института по отбрана!

С гордост съобщаваме, че Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ беше избран за координатор на проекта „Авангардна платформа и европейска мрежа от центрове за обучение и тренировки по киберсигурност“ (ACTING) по линия на  Европейския фонд за отбрана (ЕФО).

Прочетете повече