Премини към основното съдържание

Юли 2023:

Семинар CyberTwin

От 18.07.2023 г. до 20.07.2023 г., изследователи от Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ участваха в семинар, организиран по проект CyberTwin Reinforcing the Scientific Excellence and Innovation Capacity in Cyber Security trough Twinning (Укрепване на научните постижения и капацитет за иновации в киберсигурността чрез побратимяване) на тема „Анализ на участието на Института по отбрана в проекти по EDF и перспективи за развитие”.

Прочетете повече