Декември 2019:

Снимка

На 03 и 04.12.2019 г. в Европейската агенция по отбрана (EАО), Брюксел се проведе заключителната тестова сесия по Европейския проект “Predictive Methodology for Technology Intelligence Analysis” (PYTHIA), в който Институтът по отбрана е партньор.

Виж още

снимка

На 11 декември в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ се проведе последното за 2019 г. изнесено заседание на Съвета по въоръженията с участието на генерали, директори, офицери и експертен състав от ръководството на Министерството на отбраната, Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили, военно-образователната система и академичен състав от Института.

Виж още

Снимка

Уважаеми колеги!

Намираме се в навечерието на Коледа и Нова година!

Велико е тайнството на Рождество Христово! Всички ние дълбоко таим в сърцата си и с нетърпение очакваме този светъл християнски празник! По традиция на Коледа се завръщаме към уюта и топлината на бащиното огнище и се събираме със своите най-близки и скъпи хора!

Виж още

logo

На 12.12.2019 г. в Европейската комисия (ЕК, Брюксел) беше направен първоначален преглед на изпълнението на проекта MEDEA, в който Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е партньор. В работната среща участваха партньорите от създадения за реализирането на MEDEA консорциум, оценителят и наблюдаващият офицер от ЕК. От Института по отбрана участие взе проф. д.н. Янцислав Янакиев.

Виж още

Участници в работната среща по WP2 "Multi-sector needs analysis"

На 16 и 17.12.2019 г. Институтът по отбрана, като ръководител на втори работен пакет (WP2 "Multi-sector needs analysis") на Европейския проект ЕСНО (European network of Cyber security centеres and competence Hub for innovation and Operations, https://echonetwork.eu/), домакинства работната среща. Тя беше посветена на детайлни анализи и дискусии, свързани с дефинирането и развитието на т.нар. ECHO Multi-sector Assessment Framework. Бяха обсъдени научноизследователските подходи за идентифициране на технологичните предизвикателства, имащи кибер свързаност в множество различни сектори на икономиката, а така също и методите за анализ и начините за демонстриране на тези кибер зависимости чрез системите, създавани в проекта.

Виж още