Премини към основното съдържание

Новини - архив

ИО

Уважаеми колеги!
На 4 юни 2020 г. за поредна 11-ата година заставаме с чувство на изпълнен дълг пред нашия патрон – „Професор Цветан Лазаров“ и пред ръководствата на Министерство на отбраната и Българската армия! 
На тази дата отбелязваме създаването на Института по отбрана – рожба на нашите задружни усилия, неуморен труд, на лишения и радости!
Такъв, какъвто го мечтаеха неговите създатели!
Такъв, какъвто го имаме днес!
Такъв, който следва да завещаем и ние на нашите по-млади колеги и поколения!

Прочетете повече

Институтът по отбрана "Професор Цветан Лазаров" е член на Crossref

От 9 юни 2020 година Институтът по отбрана "Професор Цветан Лазаров" е член на Crossref - организация с над 16 000 научни издатели от 118 държави!
Членството в тази организация позволява на Института по отбрана да присвоява свой собствен цифров идентификационен номер  - DOI (Digital Object Identifier) на издаваните списания, сборници с доклади, дисертационни трудове и други публикации. Този универсален номер идентифицира електронни документи и спомага за управление на тяхната интелектуална собственост и идентичност. 

Прочетете повече

Снимка

На 18 юни 2020 г. в Института по отбрана се проведе обучение на служители за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). То беше открито от директора на Института – полк. д-р Димитър Кирков. Гост-лектор на семинарното занятие беше г-жа Мариана Кацарова – юрист, експерт по обществени поръчки. Целта на семинара е обучаемите да се запознаят с архитектурата и основните аспекти на електронната платформа и да придобият практически умения за работа с нея.

 

Прочетете повече

JDST Vol.3: Defence Technology Foresight

Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ публикува новия пореден брой на списание „Технологии за отбрана и сигурност“ (Journal of Defence & Security Technologies, JDST – брой 3, юни 2020 г.).  Основният акцент в него е поставен върху подходите за дългосрочно прогнозиране на тенденциите в развитието на отбранителните технологии.

Прочетете повече

Повишаване в звание на офицери от института по отбрана

На 29.06.2020 г. директорът на Института по отбрана – полк. д-р Димитър Кирков връчи пагоните на повишените във военно звание офицери, както следва:
- на основание Заповед № РД-83-22 от 19.06.2020 г. на началника на отбраната – адмирал Емил Ефтимов са повишени във военно звание „ПОДПОЛКОВНИК“ - майор Илия Добрев ХУТОВ и майор Христо Петров ХРИСТОВ
- на основание Заповед № 220 от 22.06.2020 г. на директора на Института по отбрана – полк. д-р Димитър Кирков е повишена във военно звание „МАЙОР“ – капитан Павлина Бориславова НИКОЛОВА.
Честито на колегите!

Прочетете повече