Премини към основното съдържание

Симпозиум „Научни изследвания и иновации за Европейска сигурност и отбрана – Rise-SD 2023“

В периода от 29.05.2023 – 31.05.2023 г. в Родос, Гърция се проведе второто издание на Симпозиума за научни изследвания и иновации за Европейска сигурност и отбрана – RISE-SD 2023 (Research and Innovation Symposium for European Security and Defence). Събитието се организира от Института по отбрана съвместно със Satways Ltd и Hellenic Centre for Research and Technological Development (CERTH).

Целта на симпозиума е да предостави форум за разпространение на научни резултати, да подпомогне обмена на знания и да създаде възможности за работа в мрежа и клъстери за заинтересованите страни по сигурността, финансирани от международни проекти в областта на сигурността и отбраната.

По време на събитието бяха представени 37 международни научни проекта, насочени към изследванията в сферата на сигурността и отбраната и показващи постигнатите резултати в контекста на програмите на ЕС EDF, Horizon (2020 & E.U.) и ISF.

Изнесени бяха редица презентации и се проведоха демонстрации на различни технологични решения, разработени в контекста на съвместно организираните научно-изследователски /R&D/ проекти на ЕС. Участниците имаха възможност да общуват със системни разработчици и изследователи и да научат повече за иновативните решения, разработени с подкрепата на Европейската комисия.

С това второ издание, симпозиумът се превръща в традиционо събитите, което засилва сътрудничеството между научни и изследователски организации, европейската индустрия за сигурност, специалисти по сигурността и отбраната,  както и други заинтересовани публични и частни страни.