Международната научна конференция ARTDef 2023

На 28 и 29 ноември 2023 г. Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ организира традиционната международна научна конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбраната – ARTDef 2023“, която ще се проведе в Централния военен клуб в гр. София.

Система за определяне на резултатите за провеждане и оценяване на конкурсния изпит на кандидатите за длъжност „Главен експерт" в отдел „Административно осигуряване"