ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ ЗА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

Поредното доказателство за високото ниво на експертната и научна дейност на Института по отбрана са връчените в началото на 2019 г. от Организацията за наука и технологии на НАТО (Panel Excellence Award) престижни награди на наши учени (изследователи).
Професор Христо Иванов ХРИСТОВ - за участие в изследователска работна група Munitions Related Contamination: Military Live - Fire Range Characterization.
Професор Янцислав Вълчев ЯНАКИЕВ - за участие в изследователска група Civilian and Military Personnel Work Culture and Relation in Defence Organizations.