Декларации по ЗПКОНПИ

по ред

Звание (ц. сл.) име, презиме и фамилия

Длъжност

Вх. № ... и дата на подаване на декларация по чл. 38, ал. 1, т. 2

Вх. № ...

и дата на

подаване на CD

ЗАБЕЛЕЖКА

ЧАСТ I:

ИМУЩЕСТВО

(брой листи)

ЧАСТ II:

ИНТЕРЕСИ

(брой листи)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1.

Валентин Атанасов

главен експерт

 

№ 1/16.03.2022 г. 4 листа

№ 1/16.03.2022 г.

 

 

 

2.

Костадин Костадинов

главен специалист

 

№ 2/30.03.2022 г. 3 листа

№ 2/30.03.2022 г.

 

 

 

3.

Анелия Пенчева

главен юрисконсулт

 

№ 3/30.03.2022 г. 4 листа

№ 3/30.03.2022 г.

 

 

 

4.

Цветанка Георгиева

финансов контрольор

 

№ 4/31.03.2022 г. 3 листа

№ 4/31.03.2022 г.

 

 

 

6.

Стаменка Атанасова

младши експерт

 

№ 6/14.04.2022 г. 4 листа

№ 6/14.04.2022 г.

 

 

 

7.

Надя Кючукова

младши експерт

 

№ 7/14.04.2022 г. 4 листа

№ 7/14.04.2022 г.

 

 

 

8.

полк. Григор Велев

директор на дирекция

 

№ 8/20.04.2022 г. 4 листа

№ 8/20.04.2022 г.

 

 

 

9.

Атанас Геов

главен специалист

 

№ 9/21.04.2022 г. 4 листа

№ 9/21.04.2022 г.

 

 

 

10.

майор Павлина Николова

асистент

 

№ 10/27.04.2022 г. 4 листа

№ 10/27.04.2022 г.

 

 

 

11.

полк. Йордан Йорданов

началник на отдел

 

№ 11/28.04.2022 г. 4 листа

№ 11/28.04.2022 г.

 

 

 

12.

Яна Младенова

счетоводител

 

№ 12/28.04.2022 г. 4 листа

№ 12/28.04.2022 г.

 

 

 

13.

Красимир Вакарелски

главен специалист

 

№ 13/29.04.2022 г. 4 листа

№ 13/29.04.2022 г.

 

 

 

14.

Антоанета Миладинова

началник на отдел

 

№ 14/29.04.2022 г. 4 листа

№ 14/29.04.2022 г.

 

 

 

15.

Ангелина Попова

главен специалист

 

№ 15/29.04.2022 г. 4 листа

№ 15/29.04.2022 г.

 

 

 

16.

Петя Тумбева

главен специалист

 

№ 16/29.04.2022 г. 4 листа

№ 16/29.04.2022 г.

 

 

 

17.

полк. Петко Бончев

началник на отдел

 

№ 17/29.04.2022 г. 3 листа

№ 17/29.04.2022 г.

 

 

 

18.

Борис Христов

главен експерт

 

№ 18/29.04.2022 г. 3 листа

№ 18/29.04.2022 г.

 

 

 

19.

Кристина Игнатова

асистент

 

№ 19/29.04.2022 г. 3 листа

№ 19/29.04.2022 г.

 

 

 

20.

старшина Сашка Посталкова

зав. регистратура за ки на нато и ес

 

№ 20/29.04.2022 г. 4 листа

№ 20/29.04.2022 г.

 

 

 

21.

майор Янчо Тодоров

старши експерт

 

№ 21/03.05.2022 г. 4 листа

№ 21/03.05.2022 г.

 

 

 

22.

Теодора Кръстева

главен счетоводител

 

№ 22/03.05.2022 г. 4 листа

№ 22/03.05.2022 г.

 

 

 

23.

Петя Георгиева

главен специалист

 

№ 23/04.05.2022 г. 4 листа

№ 23/04.05.2022 г.

 

 

 

24.

Десислав Беров

главен експерт

 

№ 24/04.05.2022 г. 4 листа

№ 24/04.05.2022 г.

 

 

 

25.

Венцислав Окев

главен специалист

 

№ 25/04.05.2022 г. 3 листа

№ 25/04.05.2022 г.

 

 

 

27.

Веселин Лишков

главен експерт

 

№ 27/05.05.2022 г. 4 листа

№ 27/05.05.2022г.

 

 

 

28.

Силвия Йорданова

младши експерт

 

№ 28/05.05.2022 г. 3 листа

№ 28/05.05.2022 г.

 

 

 

29.

Светлин Божанов

главен експерт

 

№ 29/05.05.2022 г. 4 листа

№ 29/05.05.2022 г.

 

 

 

30.

Ирена Маринова

главен експерт

 

№ 30/05.05.2022 г. 4 листа

№ 30/05.05.2022 г.

 

 

 

31.

Георги Грънчаров

главен специалист

 

№ 31/05.05.2022 г. 4 листа

№ 31/05.05.2022 г.

 

 

 

32.

полк. Емил Иванов

началник на отдел

 

№ 32/05.05.2022 г. 4 листа

№ 32/05.05.2022 г.

 

 

 

33.

полк. Атанас Атанасов

директор на дирекция

 

№ 33/05.05.2022 г. 4 листа

№ 33/05.05.2022 г.

 

 

 

34.

полк. Хисто Анастасов

директор на дирекция

 

№ 34/05.05.2022 г. 4 листа

№ 34/05.05.2022 г.

 

 

 

35.

Светлана Димитрова

главен експерт

 

№ 35/05.05.2022 г. 3 листа

№ 35/05.05.2022 г.

 

 

 

36.

Николай Янков

главен специалист

 

№ 36/09.05.2022 г. 3 листа

№ 36/09.05.2022 г.

 

 

 

37.

Марияна Цочева

главен експерт

 

№ 37/09.05.2022 г. 4 листа

№ 37/09.05.2022 г.

 

 

 

38.

подп. Илиян Хутов

доцент

 

№ 38/09.05.2022 г. 4 листа

№ 38/09.05.2022 г.

 

 

 

39.

подп. Христо Христов

доцент

 

№ 39/09.05.2022 г. 4 листа

№ 39/09.05.2022 г.

 

 

 

40.

майор Ангел Генчев

старши експерт

 

№ 40/09.05.2022 г. 4 листа

№ 40/09.05.2022 г.

 

 

 

41.

Невена Радоева

началник на отдел

 

№ 41/09.05.2022 г. 3 листа

№ 41/09.05.2022 г.

 

 

 

42.

Лили Павлова

началник на отдел

 

№ 42/09.05.2022 г. 3 листа

№ 42/09.05.2022 г.

 

 

 

43.

Десислава Ангелова

старши експерт

 

№ 43/09.05.2022 г. 4 листа

№ 43/09.05.2022 г.

 

 

 

44.

Краса Костова

началник на отдел

 

№ 44/09.05.2022 г. 4 листа

№ 44/09.05.2022 г.

 

 

 

45.

Ваня Иванова

главен експерт

 

№ 45/09.05.2022 г. 4 листа

№ 45/09.05.2022 г.

 

 

 

46.

Илия Младенов

главен експерт

 

№ 46/09.05.2022 г. 3 листа

№ 46/09.05.2022 г.

 

 

 

47.

подп. Йордан Любенов

главен експерт

 

№ 47/09.05.2022 г. 4 листа

№ 47/09.05.2022 г.

 

 

 

48.

Коста Иванов

главен специалист

 

№ 48/09.05.2022 г. 3 листа

№ 48/09.05.2022 г.

 

 

 

49.

полк. Стефан Кючуков

началник на отдел

 

№ 49/09.05.2022 г. 4 листа

№ 49/09.05.2022 г.

 

 

 

50.

Цветан Каменов

главен специалист

 

№ 50/09.05.2022 г. 4 листа

№ 50/09.05.2022 г.

 

 

 

51.

Христо Христов

началник на отдел

 

№ 51/09.05.2022 г. 4 листа

№ 51/09.05.2022 г.

 

 

 

52.

полк. Дилян Марков

директор на дирекция

 

№ 52/10.05.2022 г. 3 листа

№ 52/10.05.2022 г.

 

 

 

53.

полк. Иван Иванов

началник на отдел

 

№ 53/10.05.2022 г. 4 листа

№ 53/10.05.2022 г.

 

 

 

54.

Цветанка Христова

главен експерт

 

№ 54/10.05.2022 г. 4 листа

№ 54/10.05.2022 г.

 

 

 

55.

Румен Велинов

главен специалист

 

№ 55/10.05.2022 г. 3 листа

№ 55/10.05.2022 г.

 

 

 

56.

Райничка Хитрова

главен експерт

 

№ 56/10.05.2022 г. 4 листа

№ 56/10.05.2022 г.

 

 

 

57.

Илчо Велинов

главен специалист

 

№ 57/10.05.2022 г. 4 листа

№ 57/10.05.2022 г.

 

 

 

58.

Стефан Илиев

главен специалист

 

№ 58/10.05.2022 г. 4 листа

№ 58/10.05.2022 г.

 

 

 

59.

Мария Стоянова

главен експерт

 

№ 59/10.05.2022 г. 3 листа

№ 59/10.05.2022 г.

 

 

 

60.

Павлин Козарски

доцент

 

№ 60/10.05.2022 г. 4 листа

№ 60/10.05.2022 г.

 

 

 

61.

Иван Димитров

главен специалист

 

№ 61/10.05.2022 г. 3 листа

№ 61/10.05.2022 г.

 

 

 

62.

Петя Недялкова

началник на отдел

 

№ 62/10.05.2022 г. 4 листа

№ 62/10.05.2022 г.

 

 

 

63.

Диана Личева

главен експерт

 

№ 63/10.05.2022 г. 3 листа

№ 63/10.05.2022 г.

 

 

 

64.

Ива Ранова

главен експерт

 

№ 64/10.05.2022 г. 4 листа

№ 64/10.05.2022 г.

 

 

 

65.

Александър Ранов

старши експерт

 

№ 65/10.05.2022 г. 4 листа

№ 65/10.05.2022 г.

 

 

 

66.

Атанас Ганчев

главенп асистент

 

№ 66/10.05.2022 г. 3 листа

№ 66/10.05.2022 г.

 

 

 

67.

Валери Иванов

професор

 

№ 67/10.05.2022 г. 3 листа

№ 67/10.05.2022 г.

 

 

 

68.

Емилия Улучева

главен експерт

 

№ 68/10.05.2022 г. 4 листа

№ 68/10.05.2022 г.

 

 

 

69.

полк. Марио Ангелов

доцент

 

№ 69/10.05.2022 г. 4 листа

№ 69/10.05.2022 г.

 

 

 

70.

Стоян Велев

главен специалист

 

№ 70/10.05.2022 г. 3 листа

№ 70/10.05.2022 г.

 

 

 

71.

Мая Божилова

доцент

 

№ 71/11.05.2022 г. 4 листа

№ 71/11.05.2022 г.

 

 

 

72.

Илия Стойчев

асистент

 

№ 72/11.05.2022 г. 4 листа

№ 72/11.05.2022 г.

 

 

 

73.

Мая Пенкова

главен експерт

 

№ 73/11.05.2022 г. 4 листа

№ 73/11.05.2022 г.

 

 

 

74.

Йордан Цветков

главен експерт

 

№ 74/11.05.2022 г. 4 листа

№ 74/11.05.2022 г.

 

 

 

75.

Росен Илиев

професор

 

№ 75/11.05.2022 г. 4 листа

№ 75/11.05.2022 г.

 

 

 

76.

Димитър Йорданов

главен специалист

 

№ 76/11.05.2022 г. 3 листа

№ 76/11.05.2022 г.

 

 

 

77.

Дончо Лазаров

главен специалист

 

№ 77/11.05.2022 г. 3 листа

№ 77/11.05.2022 г.

 

 

 

78.

полк. Николай Стоянов

заместник-директор

 

№ 78/12.05.2022 г. 3 листа

№ 78/12.05.2022 г.

 

 

 

79.

Александър Колев

доцент

 

№ 79/12.05.2022 г. 4 листа

№ 79/12.05.2022 г.

 

 

 

80.

Симеон Симеонов

главен специалист

 

№ 80/12.05.2022 г. 4 листа

№ 80/12.05.2022 г.

 

 

 

81.

Таня Николова

старши счетоводител

 

№ 81/12.05.2022 г. 4 листа

№ 81/12.05.2022 г.

 

 

 

82.

подп. Димитър Хаджиев

главен експерт

 

№ 82/12.05.2022 г. 3 листа

№ 82/12.05.2022 г.

 

 

 

83.

Янцислав Янакиев

професор

 

№ 83/12.05.2022 г. 3 листа

№ 83/12.05.2022 г.

 

 

 

84.

Росица Йорданова

асистент

 

№ 84/12.05.2022 г. 3 листа

№ 84/12.05.2022 г.

 

 

 

86.

Никол Разложка

младши експерт

 

№ 86/12.05.2022 г. 4 листа

№ 86/12.05.2022 г.

 

 

 

87.

Калина Христова

главен експерт

 

№ 87/12.05.2022 г. 3 листа

№ 87/12.05.2022 г.

 

 

 

88.

Сергей Белкинов

главен специалист

 

№ 88/12.05.2022 г. 4 листа

№ 88/12.05.2022 г.

 

 

 

89.

Кармен Александрова

доцент

 

№ 89/13.05.2022 г. 4 листа

№ 89/13.05.2022 г.

 

 

 

90.

Благомир Захариев

главен експерт

 

№ 90/13.05.2022 г. 4 листа

№ 90/13.05.2022 г.

 

 

 

91.

Камелия Йорданова

началник на отдел

 

№ 91/16.05.2022 г. 3 листа

№ 91/16.05.2022 г.

 

 

 

92.

майор Цветелин Цонев

старши експерт

 

№ 92/16.05.2022 г. 4 листа

№ 92/16.05.2022 г.

 

 

 

 95. 

     

Димитър Хаджиев

 

главен експерт  

№ 95/26.09.2022 г. 3 листа

№ 95/26.09.2022 г.  
 96. 

         

Виолета Бечева

 

счетоводител  

№ 96/29.09.2022 г. 3 листа

№ 96/29.09.2022 г.  
 97. 

       

 Силвия Генкова

 

зав. Регистратура за НКИ  

№ 97/13.10.2022 г. 3 листа

№ 97/13.10.2022 г.  
 98. 

           

Румен Лаков

 

главен специалист  

№ 98/13.10.2022 г. 3 листа

№ 98/13.10.2022 г.  
 99. 

         

Пенчо Василев

 

главен специалист  

№ 99/24.10.2022 г. 4 листа

№ 99/24.10.2022 г.