Декларации по ЗПКОНПИ

 

по ред

Звание (ц. сл.) име, презиме и фамилия

Длъжност

Вх. № ... и дата на подаване на декларация по чл. 38, ал. 1, т. 2

Вх. № ...

и дата на

ЗАБЕЛЕЖКА

ЧАСТ I:

ИМУЩЕСТВО

(брой листи)

ЧАСТ II:

ИНТЕРЕСИ

(брой листи)

подаване на CD

 

1.

Анелия Пенчева

главен юрисконсулт

 

№ 103/13.02.2020 г. 03 бр.

№ 103/13.02.2020 г.

 

2.

Полк. Костадин Костадинов

директор на дирекция

 

№ 1/23.04.2020 г. 03 бр.

№ 1/23.04.2020 г.

 

3.

Борис Христов

главен експерт

 

№ 2/23.04.2020 г. 03 бр.

№ 2/23.04.2020 г.

 

4.

Цветан Каменов

главен специалист

 

№ 3/23.04.2020 г. 03 бр.

№ 3/23.04.2020 г.

 

5.

Полк. Петко Бончев

началник на отдел

 

№ 4/28.04.2020 г. 03 бр.

№ 4/28.04.2020 г.

 

6.

Кристина Игнатова

асистент

 

№ 5/28.04.2020 г. 03 бр.

№ 5/28.04.2020 г.

 

7.

Валери Чорбаджиев

главен специалист

 

№ 6/11.05.2020 г. 04 бр.

№ 6/11.05.2020 г.

 

8.

Румен Велинов

главен специалист

 

№ 7/11.05.2020 г. 04 бр.

№ 7/11.05.2020 г.

 

9.

Стефан Илиев

главен специалист

 

№ 8/11.05.2020 г. 04 бр.

№ 8/11.05.2020 г.

 

10.

Невена Радоева

главен експерт

 

№ 9/11.05.2020 г. 04 бр.

№ 9/11.05.2020 г.

 

11.

Лили Павлова

началник на отдел

 

№ 10/11.05.2020 г. 03 бр.

№ 10/11.05.2020 г.

 

12.

Петя Георгиева

главен специалист

 

№ 11/12.05.2020 г. 04 бр.

№ 11/12.05.2020 г.

 

13.

Краса Костова

началник на отдел

 

№ 12/12.05.2020 г. 04 бр.

№ 12/12.05.2020 г.

 

14.

Николай Ланджев

главен специалист

 

№ 13/12.05.2020 г. 04 бр.

№ 13/12.05.2020 г.

 

15.

Десислав Беров

главен експерт

 

№ 14/12.05.2020 г. 04 бр.

№ 14/12.05.2020 г.

 

16.

Цветанка Георгиева

финансов контрольор

 

№ 15/13.05.2020 г. 03 бр.

№ 15/13.05.2020 г.

 

17.

Димо Демирев

началник на отдел

 

№ 16/13.05.2020 г. 04 бр.

№ 16/13.05.2020 г.

 

18.

Илия Младенов

главен експерт

 

№ 17/13.05.2020 г. 04 бр.

№ 17/13.05.2020 г.

 

19.

Коста Иванов

главен специалист

 

№ 18/13.05.2020 г. 04 бр.

№ 18/13.05.2020 г.

 

20.

Венцислав Окев

главен специалист

 

№ 19/13.05.2020 г. 04 бр.

№ 19/13.05.2020 г.

 

21.

Десислава Ангелова

старши експерт

 

№ 20/13.05.2020 г. 04 бр.

№ 20/13.05.2020 г.

 

22.

Зоя Янакиева-Иванова

главен експерт

 

№ 21/13.05.2020 г. 04 бр.

№ 21/13.05.2020 г.

 

23.

Валентина Димитрова

главен експерт

 

№ 22/13.05.2020 г. 04 бр.

№ 22/13.05.2020 г.

 

24.

Ирена Маринова

главен експерт

 

№ 23/13.05.2020 г. 04 бр.

№ 23/13.05.2020 г.

 

25.

Светлана Димитрова

главен експерт

 

№ 24/14.05.2020 г. 03 бр.

№ 24/14.05.2020 г.

 

26.

Стоян Велев

главен специалист

 

№ 25/14.05.2020 г. 04 бр.

№ 25/14.05.2020 г.

 

27.

Петя Недялкова

началник на отдел

 

№ 26/14.05.2020 г. 04 бр.

№ 26/14.05.2020 г.

 

28.

Мая Пенкова

главен експерт

 

№ 27/14.05.2020 г. 04 бр.

№ 27/14.05.2020 г.

 

29.

Полк. Стефан Кючуков

началник на отдел

 

№ 28/14.05.2020 г. 04 бр.

№ 28/14.05.2020 г.

 

30.

Александър Ранов

старши експерт

 

№ 29/14.05.2020 г. 04 бр.

№ 29/14.05.2020 г.

 

31.

Илия Илиев

главен специалист

 

№ 30/14.05.2020 г. 04 бр.

№ 30/14.05.2020 г.

 

32.

Иван Димитров

главен специалист

 

№ 31/14.05.2020 г. 04 бр.

№ 31/14.05.2020 г.

 

33.

Диана Личева

главен експерт

 

№ 32/14.05.2020 г. 04 бр.

№ 32/14.05.2020 г.

 

34.

Полк. Иван Иванов

началник на отдел

 

№ 33/14.05.2020 г. 04 бр.

№ 33/14.05.2020 г.

 

35.

Доц. Павлин Козарски

доцент

 

№ 34/14.05.2020 г. 04 бр.

№ 34/14.05.2020 г.

 

36.

М-р доц. Христо  Христов

доцент

 

№ 35/14.05.2020 г. 04 бр.

№ 35/14.05.2020 г.

 

37.

С-на Диляна Петрова

завеждащ регистратура

 

№ 36/14.05.2020 г. 03 бр.

№ 36/14.05.2020 г.

 

38.

Надя Кючукова

младши експерт

 

№ 37/14.05.2020 г. 04 бр.

№ 37/14.05.2020 г.

 

39.

Андон Лефтеров

главен специалист

 

№ 38/15.05.2020 г. 04 бр.

№ 38/15.05.2020 г.

 

40.

Красимир Вакарелски

главен специалист

 

№ 39/15.05.2020 г. 04 бр.

№ 39/15.05.2020 г.

 

41.

Полк. Николай Златанов

директор на дирекция

 

№ 40/15.05.2020 г. 03 бр.

№ 40/15.05.2020 г.

 

42.

Ива Ранова

главен експерт

 

№ 41/15.05.2020 г. 04 бр.

№ 41/15.05.2020 г.

 

43.

Силвия Йорданова

младши експерт

 

№ 42/18.05.2020 г. 05 бр.

№ 42/18.05.2020 г.

 

44.

Райничка Хитрова

главен експерт

 

№ 43/18.05.2020 г. 04 бр.

№ 43/18.05.2020 г.

 

45.

К-н Павлина Николова

асистент

 

№ 44/18.05.2020 г. 04 бр.

№ 44/18.05.2020 г.

 

46.

Николай Янков

главен специалист

 

№ 45/18.05.2020 г. 03 бр.

№ 45/18.05.2020 г.

 

47.

Георги Грънчаров

главен специалист

 

№ 46/18.05.2020 г. 04 бр.

№ 46/18.05.2020 г.

 

48.

Ваня Иванова

главен експерт

 

№ 47/18.05.2020 г. 04 бр.

№ 47/18.05.2020 г.

 

49.

Александър Колев

доцент

 

№ 48/19.05.2020 г. 04 бр.

№ 48/19.05.2020 г.

 

50.

Майор Ангел Генчев

старши експерт

 

№ 49/19.05.2020 г. 04 бр.

№ 49/19.05.2020 г.

 

51.

Румяна Дойчинова-Пешева

главен експерт

 

№ 50/19.05.2020 г. 04 бр.

№ 50/19.05.2020 г.

 

52.

Подп. Йордан Любенов

главен експерт

 

№ 51/19.05.2020 г. 04 бр.

№ 51/19.05.2020 г.

 

53.

Петя Тумбева

главен специалист

 

№ 52/20.05.2020 г. 03 бр.

№ 52/20.05.2020 г.

 

54.

Ангелина Попова

главен специалист

 

№ 53/20.05.2020 г. 03 бр.

№ 53/20.05.2020 г.

 

55.

Камелия Йорданова

началник на отдел

 

№ 54/20.05.2020 г. 04 бр.

№ 54/20.05.2020 г.

 

56.

Подп. Йордан Йорданов

главен експерт

 

№ 55/20.05.2020 г. 04 бр.

№ 55/20.05.2020 г.

 

57.

Марияна Цочева

главен експерт

 

№ 56/20.05.2020 г. 03 бр.

№ 56/20.05.2020 г.

 

58.

Емилия Улучева

главен експерт

 

№ 57/20.05.2020 г. 04 бр.

№ 57/20.05.2020 г.

 

59.

Полк. Христо Анастасов

директор на дирекция

 

№ 58/20.05.2020 г. 03 бр.

№ 58/20.05.2020 г.

 

60.

Йордан Цветков

главен експерт

 

№ 59/21.05.2020 г. 04 бр.

№ 59/21.05.2020 г.

 

61.

Полк. Милко Латев

началник на отдел

 

№ 60/21.05.2020 г. 04 бр.

№ 60/21.05.2020 г.

 

62.

С-на Сашка Посталкова

завеждащ регистратура

 

№ 61/21.05.2020 г. 04 бр.

№ 61/21.05.2020 г.

 

63.

Светлин Божанов

главен експерт

 

№ 62/21.05.2020 г. 04 бр.

№ 62/21.05.2020 г.

 

64.

Благомир Захариев

главен експерт

 

№ 63/22.05.2020 г. 07 бр.

№ 63/22.05.2020 г.

 

65.

Антоанета Миладинова

началник на отдел

 

№ 64/22.05.2020 г. 04 бр.

№ 64/22.05.2020 г.

 

66.

Никол Тодорова

младши експерт

 

№ 65/22.05.2020 г. 04 бр.

№ 65/22.05.2020 г.

 

67.

Кармен Александрова

доцент

 

№ 66/22.05.2020 г. 03 бр.

№ 66/22.05.2020 г.

 

68.

Валентин Иванов

доцент

 

№ 67/22.05.2020 г. 04 бр.

№ 67/22.05.2020 г.

 

69.

Росен Илиев

доцент

 

№ 68/22.05.2020 г. 04 бр.

№ 68/22.05.2020 г.

 

70.

Полк. доц. Николай  Стоянов

зам.-директор на ИО

 

№ 69/26.05.2020 г. 04 бр.

№ 69/26.05.2020 г.

 

71.

Теодора Димитрова-Кръстева

главен счетоводител

 

№ 70/26.05.2020 г. 03 бр.

№ 70/26.05.2020 г.

 

72.

Таня Николова

старши счетоводител

 

№ 71/26.05.2020 г. 03 бр.

№ 71/26.05.2020 г.

 

73.

Полк. доц. Марио  Ангелов

доцент

 

№ 72/28.05.2020 г. 04 бр.

№ 72/28.05.2020 г.

 

74.

Калина Христова

главен експерт

 

№ 73/28.05.2020 г. 04 бр.

№ 73/28.05.2020 г.

 

75.

Майор Янчо Тодоров

старши експерт

 

№ 74/29.05.2020 г. 04 бр.

№ 74/29.05.2020 г.

 

76.

Илчо Велинов

главен специалист

 

№ 75/01.06.2020 г. 04 бр.

№ 75/01.06.2020 г.

 

77.

 Ташко Ташев

главен експерт

 

№ 76/01.06.2020 г. 04 бр.

№ 76/01.06.2020 г.

 

78.

 Атанас Геов

главен специалист

 

№ 77/01.06.2020 г. 04 бр.

№ 77/01.06.2020 г.

 

79.

 Полк. Григор Велев

директор на дирекция

 

№ 78/01.06.2020 г. 04 бр.

№ 78/01.06.2020 г.

 

80.

 Росица Йорданова

асистент

 

№ 79/02.06.2020 г. 04 бр.

№ 79/02.06.2020 г.

 

81.

 Яна Младенова

счетоводител

 

№ 80/03.06.2020 г. 04 бр.

№ 80/03.06.2020 г.

 

82.

 Симеон Симеонов

главен специалист

 

№ 81/03.06.2020 г. 04 бр.

№ 81/03.06.2020 г.

 

83.

 Подп. Димитър  Хаджиев

главен експерт

 

№ 82/03.06.2020 г. 03 бр.

№ 82/03.06.2020 г.

 

84.

Веселин Лишков

главен експерт

 

№ 83/03.06.2020 г. 04 бр.

№ 83/03.06.2020 г.

 

85.

Димитър Йорданов

главен специалист

 

№ 84/03.06.2020 г. 04 бр.

№ 84/03.06.2020 г.

 

86.

Мария Стоянова

главен експерт

 

№ 85/05.06.2020 г. 04 бр.

№ 85/05.06.2020 г.

 

87.

Христо Христов

професор

 

№ 86/09.06.2020 г. 04 бр.

№ 86/09.06.2020 г.

 

88.

Мая Божилова

доцент

 

№ 87/09.06.2020 г. 04 бр.

№ 87/09.06.2020 г.

 

89.

Майор Цветелин Цонев

старши експерт

 

№ 88/09.06.2020 г. 04 бр.

№ 88/09.06.2020 г.

 

90.

Майор доц. Илиян Хутов

доцент

 

№ 89/09.06.2020 г. 03 бр.

№ 89/09.06.2020 г.

 

91.

Атанас Ганчев

главен специалист

 

№ 90/10.06.2020 г. 04 бр.

№ 90/10.06.2020 г.

 

92.

Янцислав Янакиев

професор

 

№ 91/10.06.2020 г. 04 бр.

№ 91/10.06.2020 г.

 

93.

Полк. доц. Борислав  Генов

директор на дирекция

 

№ 92/11.06.2020 г. 04 бр.

№ 92/11.06.2020 г.