ИНСТИТУТЪТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“ Е КООРДИНАТОР И УЧАСТНИК В ПРОЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ" НА МОН

С Решение на Министерския съвет № 557 от 06.08.2020 г. бе одобрена Националната програма „Европейски научни мрежи" на Министерство на образованието и науката. Институтът по отбрана е една от 13 български организации, получила висока оценка в рамките на последните три конкурсни сесии на „Туининг“ и единствената военнонаучна организация в областта на отбраната. Институтът по отбрана е координатор на един от одобрените проекти и участва в друг проект на националната програма, която е с бюджет от над 12, 6 млн. лв. за периода 2020 - 2022 г.