Премини към основното съдържание

СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ CyberTwin

От 18.07.2023 г. до 20.07.2023 г., изследователи от Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ участваха в семинар, организиран по проект CyberTwin Reinforcing the Scientific Excellence and Innovation Capacity in Cyber Security trough Twinning (Укрепване на научните постижения и капацитет за иновации в киберсигурността чрез побратимяване) на тема „Анализ на участието на Института по отбрана в проекти по EDF и перспективи за развитие”. CyberTwin един от 12-те проекта, финансирани по Националната научна програма „Европейски научни мрежи“ на Министерството на образованието и науката. Координатор на проекта е Университета по библиотекознание и информационни технологии, а партньори по него са: Институт по отбрана, Факултет по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“; Католическият университет в Льовен (Белгия) и Фондацията на политехническия университет в Милано (Италия).

По време на семинара, представителите на Института по отбрана представиха предизвикателствата и възможните им решения, свързани с реализацията на проектите, финансирани по програми на Европейския фонд за отбрана (European Defence Fund) в областта на киберсигурността. Дискусиите бяха фокусирани върху механизми и мерки за повишаване на научните постижения и капацитета за иновации, както и на международната видимост на Институт по отбрана в сферата на киберотбраната.