ЗАВЪРШИ СЪВМЕСТНИЯ СЕМИНАР „БОРОВЕЦ -2019“

От 20 до 22.11.2019 г. в хотел „Олимп”, курортен комплекс „Боровец”, се проведе съвместния семинар на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ и дирекция „Отбранителна аквизиция“ – МО на тема „Изследвания, иновации и индустриално сътрудничество при изграждане на съвременни отбранителни способности“.

По време на тематичните сесии акцентът беше поставен върху политико-военните насоки за развитие на научните изследвания в МО, ролята на Европейския фонд за отбрана за развитие на научните изследвания и индустриално сътрудничество и не на последно място - Закона за обществените поръчки.

Изнесени бяха цикъл от лекции и се дискутираха: аспектите, свързани с планирането на отбраната, базирано на способности; участието на Българската отбранителна индустрия в инициативите на ЕС и НАТО; възможностите и предизвикателствата пред МО при подкрепа и участие на Българската отбранителна индустрия в иновационни проекти в рамките Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и Европейския фонд за отбрана и др. Директорът на Института по отбрана полк. д-р Димитър Кирков очерта Визията за развитие на Института в контекста на новите реалности, а зам.-директорът полк. доц. Николай Стоянов споделен опита при подготовката и участието в проектите на ЕС и НАТО.

Не на последно място, бяха разгледани и въпроси, свързани със Закона за обществените поръчки – изменения в ЗОП и ППЗОП, както и предстоящите промени в ЗОП и др.

Семинарът завърши с разширена дискусия по повдигнатите въпроси.