СТАРТИРА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ SOLOMON

На 25.05.2019 г. Европейската агенция по отбрана (EDA) и Консорциумът, спечелил конкурса по европейския проект SOLOMON („Стратегически анализ на пазарните фактори върху отбраната на ЕС”) подписаха споразумение за финансиране на дейността му, на стойност 1.88 млн. евро. Проектът е в рамките на Програмата „Подготвителни действие за изследвания в областта на отбраната” (PADR), въведена за изпълнение от ЕК (2017 - 2020 г.). Консорциумът включва 18 участници от 10 страни (Италия, Франция, Великобритания, Германия, България, Румъния, Полша, Белгия, Гърция и Испания). Координатор е италианската компания Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. България е представена от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.
Целта на SOLOMON е да се очертае пътна карта за предприемане на разумен риск за оръжейните системи на ЕС, както и да се дефинират зависимостите им от суровини, технологии и компоненти. Усилията му ще бъдат насочени към обединяване на Глобалната стратегия на ЕС, която се определя от неговите геостратегически, политически, и икономически позиции – и на Бизнес стратегията на Съюза.
С това споразумение се продължава интегрирането на отбраната в ЕС и се проправ я пътя към разработване на бъдещия Европейски фонд за отбрана, като част от следващата финансова рамка на ЕС (2021-2027 г.).
Абревиатура:
SOLOMON - Strategy Oriented analysis of the Market forces in EU defence
EDA - European Defence Agency
PADR - Preparatory Action on Defence Research