ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ВЪОРЪЖЕНИЯТА

На 11 декември в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ се проведе последното за 2019 г. изнесено заседание на Съвета по въоръженията с участието на генерали, директори, офицери и експертен състав от ръководството на Министерството на отбраната, Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили, военно-образователната система и академичен състав от Института.

Заседанието беше открито от Постоянния секретар на отбраната, той и председател на Съвета по въоръженията г-н Антон Ластарджиев, а дневният ред бе представен от директора на Института по отбрана полк. д-р Димитър Кирков. От дирекция „Отбранителна аквизиция“ беше изнесен отчет за изпълнението на решенията на Съвета по въоръженията през 2019 г.

Приети бяха предложенията за проекти на технически спецификации, свързани с въоръжението, техниката, тиловите имущества и материали.