ИЗБОРЪТ НА ПОЛК. ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАНЕЛ В NATO (STO) - ПРИЗНАНИЕ ЗА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

От 12 до 16.10.2020 г. се проведе 46-ото заседание на панел „Информационни системи и технологии“ на Организацията за наука и технологии на НАТО (NATO STO). Поради усложнената ситуацията с COVID-19 то се състоя изцяло онлайн. Обсъдени бяха въпроси, свързани с новите информационни и комуникационни технологии, разработвани в подкрепа на Алианса.
По традиция на есенните заседания на Панела се избира нов председател за период от две години. Изборът на полк. доц. д-р Николай Стоянов - заместник-директор на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ за председател на Панел „Информационни системи и технологии“ на NATO (STO) е безспорно голямо признание за България. 
За първи път от членството ни в Алианса, Република България има свой представител на толкова висока и отговорна позиция в Организацията за наука и технологии на НАТО. Това е поредното доказателство за експертизата и всеотдайната работата на нашите изследователи и учени при извършване на научните изследвания, поддръжката и съпровождането на научните проекти и експерименти в рамките на НАТО, както и признание за научноизследователския капацитет на Института по отбрана в областта на сигурността и отбраната.
Пожелаваме успех на полк. доц. д-р Николай Стоянов в това му поприще!