Система за определяне на резултатите за провеждане и оценяване на конкурсния изпит на кандидатите за длъжност „Старши счетоводител” в отдел „Логистично и финансово осигуряване”