Oбявa за конкурс за длъжността: „Старши счетоводител” в отдел „Логистично и финансово осигуряване”

Краен срок за подаване на документите от кандидатите: 02.03.2023 г. (включително)