Конкурси за докторантури

На основание чл.13 (1) от правилника за условията и реда за придобиване на научна степен "доктор" в Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" се определят изпитни програми по следните теми: