Премини към основното съдържание

Централна изпитвателна лаборатория за тилови имущества

Оборудването на лабораторията включва богат набор от ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА и референтни материали, които напълно покриват изискванията на стандартизираните методи за изпитване в обявения обхват:

„МАRTINDALE” за изпитване устойчивостта на тъкани и склонността на повърхността на плата към завласяване и пилинг

Изпитванията се извършват съгласно БДС EN ISO 12947-1, БДС EN ISO 12947-2,
БДС EN ISO 12947-3, БДС EN ISO 12947-4 и БДС EN ISO 12945-2.

Тъканите се трият с абразивни материали при ниски налягания. Изпитват се материали за бронежилетки и военно снаряжение, тъкани за работно облекло и трикотажни тъкани за различни военни и граждански цели.

 

 

 

„FX 3000 HIDROTESTER 3H” за определяне устойчивостта на проникване на вода

С апарата се изпитват хидрофобирани, промазани и мембранирани текстилни материали и отговаря на изискванията на БДС EN ISO 811.

Изпитванията помагат да се определят водозащитните характеристики на различни тъкани и материали при изработването на бойни и защитни облекла, лични предпазни средства, използвани в Българската армия и граждански фирми и организации. Апаратът има обхват на хидростатично налягане до 20000 милиметра воден стълб.

 

 

 

 

„STAINING TESTER” за определяне устойчивостта на обагрянията на тъкани на сухо и мокро триене

Апаратът отговаря на изискванията на БДС EN ISO 105-Х12

 

 

 

 

 

Спектометър

С този апарат се определят показателите за съдържание на формалдехид в текстилни материали и за съдържание на хром VІ в кожи по стандарти: БДС EN ISO 14184-1; БДС EN ISO 17075-1 и БДС EN ISO 20344.

 

 

 

 

Апарат за определяне устойчивостта на огъване на кожи -STM 702 (BALLY ФЛЕКСОМЕТЪР)

С апарата се определя устойчивостта на лицевия слой на меки кожи на многократно огъване. Отговаря на изискванията на БДС EN ISO 17694 и БДС EN ISO 5402-1.

 

 

 

 

Динамометър SATRA - STM 466

С динамометъра се провеждат изпитвания за определяне на показателите здравина на закрепване на сая/ходило; здравина на шев; якост на опън на кожи; удължение при натоварване и при късане на кожи; здравина на раздиране на кожи и устойчивост на повреждане при формуване. С този апарат се покриват изискванията на стандарти: БДС 10446; БДС EN ISO 20344; БДС EN ISO 17697; БДС EN ISO 3376; БДС EN 13571; БДС EN 13522; БДС EN ISO 3377-1; БДС EN ISO 3377-2 и БДС EN ISO 17693.

 

 

 

 

 

Апарат за определяне съпротивлението на изтриване на еластомери - STM 469

Апаратът е предназначен за определяне устойчивостта на триене на: ходила на обувки, конвейерни ленти, ремъци и др. Отговаря на изискванията на БДС EN 12770 и БДС ISO 4649.

 

 

 

 

Апарат за определяне на парапропускливост на кожи

Отговаря на изискванията на БДС EN ISO 20344 за определяне на показателя паропропускливост.

 

 

 

 

 

 

Спектометър за измерване на UV/VIS – LAMBDA 750, PerkinElmer

Снимка
  • - Координати на цвета ( L*, a*, b*, CАВ*, hАВ; X, Y, Z; x, y, Y), съгласно БДС EN ISO 105-J01;
  • - Светлост, ∆Lcmc;  Наситеност, ∆Ccmc; Тон, ∆Hcmc; Цветна разлика, ∆Еcmс; CIELAB стойности, L*, a*, b*, C*ab, hab; Стойности за ∆L*, ∆a*, ∆b*, ∆C*ab, ∆Hab, ∆Еab, съгласно  
  • БДС EN ISO 105-J03;
  • - Спектрален коефициент на отражение, R (от 200 nm до 2500 nm), съгласно DIN 5036-3.

 

Стандартна перална машина WASCATOR FOM 71 CLS LAB WASHER-EXTRACTOR, M223CL, SDL Atlas

Отговаря на изискванията на БДС EN ISO 6330

 

 

 

 

 

 

Лабораторна ксено камера Q-SUN XE-2 H за изпитване устойчивостта на  обагрянията на светлина и атмосферни влияния

Отговаря на изискванията на  БДС EN ISO 105-B02 и БДС EN ISO 105-B04.

 

 

 

 

 

 

Апарат за определяне водоустойчивостта на готова обувка в динамични условия - STM 505

С апарата се осъществява механична имитация на движение (огъване) на обувка във водна среда. Отчита се поведението на обувката по отношение на водоустойчивост. Апаратът има две независими една от друга позиции. Честотата на движение на обувката е 60 огъвания за минута. Изпитванията се извършват съгласно ВАЛМИ -01/2007 и БДС EN ISO 20344.

 

 

 

 

 

Лабораторен апарат за изпитване на електрическа проводимост и устойчивост на ходила и обувки– METRISO 1000 D

Апаратът е предназначен за определяне на електрическата устойчивост и антистатични качества на ходила за обувки в съответствие с БДС EN ISO 20344.