Премини към основното съдържание

УЧАСТИЕ НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА В ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ FOLDOUT

На 28.01.2020 г. в Брюксел беше направен първоначален преглед на изпълнението на Европейски проект FOLDOUT, който се изразява в анализ и оценка на постигнатите цели по работните пакети на проекта, както и преглед на плана за неговото изпълнение. Освен партньорите по реализирането на проекта FOLDOUT, в работната среща участваха оценителят и наблюдаващите го офицери от ЕК. От Института по отбрана участие взеха полк. доц. д-р Николай Стоянов - заместник-директор на Института и м-р Цветелин Цонев - старши експерт в същия.

Увеличилата се драстично нелегална миграция и отсъствието на ефективен контрол, както върху границите на ЕС, така и върху зоните на интерес (военни полигони, военни и стратегически обекти от критичната инфраструктура и др.) наложиха да се пристъпи към реализирането на проекта FOLDOUT. Той е част от програма „Хоризонт 2020“ на ЕК. Стартира на 01.09.2018 г. и е с продължителност от 42 месеца. Същността му се заключава в изграждане, развиване, тестване и демонстриране на интелигентна система за наблюдение и откриване на хора и превозни средства в гъсто залесена и пресечена гориста местност чрез прилагане на иновативни методи за обработване на информационния масив от данни, както и чрез въвеждане на технологии за наблюдение (т. напр. сензори за дълбоко сканиране и др.), различни от  досега съществуващите. Това значително ще увеличи ефективността при откриването на подвижни обекти в зоните с гъста растителност.

Абревиатура:

FOLDOUT - Through-foliage detection, including in the outermost regions of the EU.