Премини към основното съдържание

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ УНСС

От 17.02.2020 г. до 09.03.2020 г. студенти от специалност "Икономика на отбраната и сигурността" към катедра "Национална сигурност " на Университет за национално и световно стопанство провеждат преддипломен стаж в Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров" съгласно сключен меморандум за сътрудничество между Института по отбрана и УНСС. Седемте студенти, разпределени в дирекциите на Института се включват активно в ежедневната научна и експертна дейност на института.