Премини към основното съдържание

ПРИЗНАНИЕ ОТ НАТО ЗА КАПАЦИТЕТА И ЕКСПЕРТИЗАТА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

На 27.11.2020 г. полк. доц. д-р Николай Стоянов - заместник-директор на Института по отбрана и национален представител на България в Борда за наука и технологии на НАТО (STO) имаше приятното задължение да връчи на проф. д. н. Янцислав Янакиев две награди - грамоти на НАТО (STO) за изключителен принос към работата на Панел „Човешки фактор и медицина“ (NATO STO HFM Panel: - NATO Science and Technology Organization Panel Excellence Award for Prof. Dr Sc. Yantsislav Yanakiev from the Bulgarian Defence Institute “Prof. Tsvetan Lazarov” NATO STO HFM-287 RTG   and   - NATO Science and Technology Organization Panel Excellence Award for Prof. Dr Sc. Yantsislav Yanakiev from the Bulgarian Defence Institute “Prof. Tsvetan Lazarov” NATO STO HFM-278 RTG).

Първата, е за менторство и участие в Целевата изследователска група „Developing a Culture and Gender Inclusive Model of Military Professionalism“ (NATO STO HFM-287 RTG) с ръководител д-р Кристъл Хачей от Канада и представители от пет страни: България, Франция, Великобритания, Швеция и САЩ. Група представи „Анализ на ситуацията с развитието на военния професионализъм в различни страни на НАТО и страни - членки на Инициативата “Партньорство за мир”, издаде книга в световно известното издателство Springer озаглавена “Rethinking Military Professionalism” и не на последно място установи връзки и развива сътрудничество с Университета в Хайфа, Израел, Кралския военен колеж на Канада и Университета в Бамберг, Германия.

Втората награда, е за изключителен принос и участие в работата на Целева изследователска група “Preventing and countering radicalisation to violence” (НАТО STO HFM-278 RTG) с ръководител Д-р Сара Найт от Великобритания и представители от девет страни-членки на НАТО и Инициативата “Партньорство за мир” участваха в групата: Белгия, България, Канада, Великобритания, Норвегия, Румъния, Словения, Швеция и САЩ. Членовете на групата си сътрудничиха при разработването на „Информационно хранилище“, съдържащо доказателства (литература, данни и инструменти) относно насилствения екстремизъм. Целта беше да се създаде „обслужване на едно гише“, предоставяйки възможност на различните крайни потребители (включително създателите на политики, практикуващите в борбата с тероризма, изследователи) бързо и лесно да получат достъп до качествени (емпирични, научни, основани на доказателства) материали, които да ги позпомогнат в разбирането на специфични тематични области и да се информират своевременно в работата си. HFM-278 RTG активно се стреми да увеличи максимално използването на резултатите, като активно търси ангажиране с експерти по темата и други заинтересовани страни. Проектът беше представен на редица срещи, семинари и конференции (в правителствата и академичните среди), включително в семинар на НАТО по програмата „Наука за мир и сигурност, на заседанието на Борда за наука и технологии на НАТО (STO) в Букурещ и годишна конференция тема “Противодействие на насилието и екстремизма”, провела се в Военната академия на Великобританияна

Забележка:

За повече информация относно работата на двете Целеви изследователски групи може да ползвате, следните сайтове:

1.По работата на NATO STO HFM-287 RTG:

- The full Technical Report is available at https://scienceconnect.sto.nato.int/files/583981

- More information about the Springer book on Rethinking Military Professionalism,  available at https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-45570-5

2. По работата на НАТО STO HFM-278 RTG:

-Published Report Reference: https://www.sto.nato.int/publications/pages/results.aspx?k=hfm-278&s=Se…