Премини към основното съдържание

ПОВИШАВАНЕ В ЗВАНИЕ НА ОФИЦЕРИ ОТ ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

На 29.06.2020 г. директорът на Института по отбрана – полк. д-р Димитър Кирков връчи пагоните на повишените във военно звание офицери, както следва:
- на основание Заповед № РД-83-22 от 19.06.2020 г. на началника на отбраната – адмирал Емил Ефтимов са повишени във военно звание „ПОДПОЛКОВНИК“ - майор Илия Добрев ХУТОВ и майор Христо Петров ХРИСТОВ
- на основание Заповед № 220 от 22.06.2020 г. на директора на Института по отбрана – полк. д-р Димитър Кирков е повишена във военно звание „МАЙОР“ – капитан Павлина Бориславова НИКОЛОВА.
Честито на колегите!