Премини към основното съдържание

ОБУЧEНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

На 18 юни 2020 г. в Института по отбрана се проведе обучение на служители за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). То беше открито от директора на Института – полк. д-р Димитър Кирков. Гост-лектор на семинарното занятие беше г-жа Мариана Кацарова – юрист, експерт по обществени поръчки. Целта на семинара е обучаемите да се запознаят с архитектурата и основните аспекти на електронната платформа и да придобият практически умения за работа с нея.