Премини към основното съдържание

ИНСТИТУТЪТ ПО ОТБРАНА ИЗДАДЕ НОВИЯ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“

Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ публикува новия пореден брой на списание „Технологии за отбрана и сигурност“ (Journal of Defence & Security Technologies, JDST – брой 3, юни 2020 г.).  Основният акцент в него е поставен върху подходите за дългосрочно прогнозиране на тенденциите в развитието на отбранителните технологии. Той е посветен на резултатите, постигнати в рамките на проекта на Европейската агенция за отбрана „Predictive methodology for Technology Intelligence Analysis“(PYTHIA), осъществен в периода 2018-2020 г.

Статиите обхващат теми като: връзката между отбранителната стратегия и новите революционни технологии; неуспехите при прогнозиране на технологиите на основата на човешкия фактор; подходите при определяне на приоритете на националните интереси на страните-членки на ЕС; подходите за противодействие на хибридните заплахи; концептуалното моделиране при симулация на военни логистични процеси. 

Редактори на броя са професор д.н. Янцислав Янакиев и д-р Джузепе Вела - координатор на проекта PYTHIA. Той е достъпен на следния адрес: https://www.jdst.eu/journal-issue/jdst-vol3