Премини към основното съдържание

Повишаване на ефективността на експлозивно формирани ядра (ЕФЯ)

Тема: Повишаване на ефективността на експлозивно формирани ядра (ЕФЯ)

1. Област на висшето образование: 5 Технически науки

2. Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство

3. Докторска програма: Динамика балистика и управление на полета на летателни апарати

4. Форма на обучение: Задочна форма (военнослужещ или цивилен служител, гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на въоръжението, техниката и тиловите имущества и материали”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Експлозивно формираните ядра се използват широко срещу бронирани средства и укрепени съоръжения. Стремежът е ЕФЯ да поразяват такива цели на все по-големи разстояния с необходимата точност, което е затруднено поради факта, че те са аеродинамично нестабилни и с висок балистичен коефициент. Последното е предпоставка скоростта да намалява бързо и ефективността на такива боеприпаси да варира в границите на 40-80 m.

В последните години усилията са насочени предимно към оптимизиране на количеството взривно вещество, облицовката и инициирането.

В настоящата разработка ще се изследва възможността за получаване на ЕФЯ със стабилизиращи елементи, с което да се повиши ефективността им на дистанции над 100 m.