Премини към основното съдържание

Модели за анализ и управление на инциденти в киберпространството

Тема: Модели за анализ и управление на инциденти в киберпространството

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: Комуникационна и компютърна техника.

3. Докторска програма: „Информационни технологии и киберсигурност“.

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Кибер атаките и кибер инцидентите са все по-чести и нанасят по-сериозни щети. Всички съвреммени системи (цивилни или военни) използват софтуерни и хардуерни елементи, които са потенциално податливи на кибер интервенции. С нарастването на боря и сложността на такъв тип елементи, логично нараства и борят на извършваните кибер атаки срещу тях.

Целта на дисертационното изследване е да за изучат и анализират съществуващи модели и добри практи за управление и анализ на инциденти в кибер пространството. Да се отчете спецификата на военните КИС и тяхното използване и да се предложи функционален и информационен модел за анализ и управление на кибер инциденти в системи за сигурност и отбрана.