Премини към основното съдържание

Изследване на възможностите за използване на 3D принтер за облицовки на кумулативни заряди

Тема: Изследване на възможностите за използване на 3D принтер за  облицовки на кумулативни заряди

1. Област на висшето образование: 5 Технически науки

2. Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство

3. Докторска програма: Динамика балистика и управление на полета на летателни апарати

4. Форма на обучение: Задочна форма (военнослужещ или цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”.

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на въоръжението, техниката и тиловите имущества и материали”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

В предлаганата тема се предвижда използване на кумулативни заряди, при които облицовката не е изготвена по стандартния към момента способ. Новостта се изразява в използването на 3D принтиране за изработване на облицовките на кумулативни заряди. Предлагания метод за изработване на облицовките позволява гъвкавост при изработката на зарядите, което ще разшири значително диапазона от решавани задачи, както и ще намали многократно времето необходимо за тяхното изработване. От друга страна това ще позволи разработването на облицовки с оптимални параметри, така че да се получи максимална ефективност на кумулативната струя.