Премини към основното съдържание

Изследване използването на мини и микро безпилотни летателни средства за задачи по малоразмерни цели

Тема: Изследване използването на мини и микро безпилотни летателни средства за задачи по малоразмерни цели

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

3. Докторска програма: Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати

4. Форма на обучение:  задочна форма  (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Бойни системи и екипировка”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на въоръжението, техниката и тиловите имущества и материали”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Темата е свързана с провеждане на научни изследвания за възможността за използване на малки безпилотни летателни средства от типа на дроновете, които да се използват за нуждите на БА при изпълнение на различни бойни задачи, свързани главно с разузнавателни цели върху малоразмерни обекти.  Актуалността е свързана с перспективността на тези сравнително нови технолгични решения и тяхното все по-масово използване не само за граждански, но и за военни цели, както е видно и от войната в Украйна.

Темата е дисертабилна и от нейното разработване се очаква да се получат теоретични и практически резултати за подпомагане създаването на обща оперативна картина чрез предоставянето на своевременна информация на ръководния състав на БА за състоянието и развитието на обстановката.