Премини към основното съдържание

Анализ и приложение на език за разработване на киберсценарии

Тема: Анализ и приложение на език за разработване на киберсценарии

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: Комуникационна и компютърна техника.

3. Докторска програма: „Информационни технологии и киберсигурност“.

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

С развитието на КИС технологиите и тяхното навлизане в ежедневието се увеличава и необходимостта от повишено внимание за тяхната защита. Съвременните подходи за обучение и тренировки в областта на кибер сигурността изискват създаването на сложни и реалистични кибер сценарии. Реализирането на такъв сценарий изисква имплементирането му както в съвременни среди ( cyber rabges), така и съдаване на необходимите изходящи документи, обучителни материали и подходи за оценка на обучаемите. Много често в един такъв сценарии участват стотици виртуални елементи, за всеки от които са необходими различн насторойки. Автоматизирането на процеса на описание на сценария и неговото реализиране – технически, оперативно и функционално е целесъобразно да се подпомага от специализиран език за разработване на сценарии.

Целта на дисертацията е да се предложи технологично агностичен език за разработка на кибер сценарии, абстрахирайки се от технологичните особености от реализацията на предложения сценарии. Предложението на езика ще следва базирана на модел методология.