Премини към основното съдържание

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на уред за изпитване устойчивостта на обагряне на текстилни материали при атмосферни условия и светлина

Номер ИО: 3-3013-16.10.2018

Номер АОП: 9081956

Състояние на процедурата:  Събиране на оферти.

Краен срок за подаване на оферти за участие:  до 12:00 ч. на 29.01.2019 г.

Офертите се подават в запечатан пакет по куриер или на ръка в деловодството на Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" на адрес: п.к. 1592, гр. София, бул. "Проф. Цв. Лазаров" № 2 – местност "Къро". Телефони за справка: 02/92-21806 и 02/92-21805 (от приемната – телефони 21806 и 21805), факс 02/92-21808.

Лице за контакт: Николай Златанов, тел.: 02/ 92 21840; Петя Генчева, тел.: 02/ 92 21865

e-mail:  proceduri_zop at di.mod.bg; b.genov at di.mod.bg

fax: 02/92-21808

Стартирана:
16.10.2018
Краен срок за подаване на оферти:
29.10.2018