Обхват ЦЛИТ

 

№ по ред

 

Вид на средството за измерване

 

Измервана величина,

измервателна единица

 

 

Обхват

на измерване

 

Възможност за калибриране и измерване (СМС)

 

Метод за калибри-ране

1.

Амперметри за постоянен ток

Постоянен ток

Ампер, А

от 0 µА

до 10 µА

от 0,023 µА

до 0,029 µА

РПК

702-12:2019

Пряк метод

 

от 10 µА

до 100 µА

от 0,029 µА

до 0,081 µА

от 100 µА

до 1 mА

от 0,081 µА

до 0,000 3 mА

от 1 mА

 до 100 mА

от 0,000 3 mА

до 0,019 mА

от 100 mА

до 1 А

от 0,019 mА

до 0,000 3 A

от 1 A

до 10 А

от 0,000 3 A

до 0,005 A

от 10 A

до 19 А

от 0,005 A

до 0,007 A

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амперметри за променлив ток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Променлив ток

Ампер, А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При честота

от 50 Hz до 400 Hz

 

 

 

РПК

702-12:2019

Пряк метод

от 100 µA

до 1 mA

от 0,20 µA

до 0,001 mA

от 1 mA

до 10 mA

от 0,001 mA

до 0,007 mA

от 10 mA

до 100 mA

от 0,007 mA

до 0,072 mA

от 100 mA

до 1 A

от 0,072 mA

до 0,001 A

от 1 A

до 10 A

от 0,001 A

до 0,019 A

от 10 A

 до 19 A

от 0,019 A

до 0,03 A

При честота

от 400 Hz до 1 kHz

 

 

 

от  100 µA

до 1 mA

от 0,20 µA

до 0,001 mА

от 1 mA

до 10 mA

от 0,001 mA

 до 0,007 mA

от 10 mA

до 100 mA

от 0,007 mA

до 0,072 mA

от 100 mA

до 1 A

от 0,072 mA

до 0,001 A

от 1 A

до 10 A

от 0,001 A

до 0,019 A

от 10 A

до 19 A

от 0,019 A

до 0,03 A

При честота

от 1 kHz до 5 kHz

 

 

от 100 µA

до 1 mA

от 0,74 µA

до 0,0074 mА

от 1 mA

до 10 mA

от 0,0074 mA

до 0,1 mA

от 10 mA

до 190 mA

 от 0,1 mA

 до 1,3 mA

3.

 Калибратори  на постоянен ток

Постоянен ток

Ампер, А

от 10 µА

до 100 µА

от 0,035 µА

до 0,087 µА

РПК

702-9:2019 

Пряк метод

от 100 µА

до 1 mА

от 0,087 µА

 до 0,000 9 mА

от 1 mА

до 10 mА

от 0,000 9 mА

до 0,009 mА

от 10 mА

до 100 mА

от 0,009 mА

до 0,09 mА

от 100 mА

до 1 А

от 0,09 mА

до 0,001 А

от 1 А

до 10 А

до 0,001 А

до 0,009 А

от 10 А

до 19 A

от 0,01 А

до 0,04 А

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Калибратори на променлив ток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Променлив  ток

 Ампер, А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При честота

от 50 Hz до 400 Hz

 

 

РПК

702-9:2019 

Пряк метод

от 100 µA

до 1 mA

от 0,3 µA

до 0,002 mА

от 1 mA

до 10 mA

от 0,002 mА

до 0,026 mА

от 10 mA

до 100mA

от 0,026 mА

до 0,2 mА

от 100 mA

до 1 A

от 0,2 mА

до 0,002 А

от 1 A

 до 10 A

от 0,002 А

до 0,03 А

от 10 A

до 19 A

от 0,03 А

до 0,04 А

При честота

от 400 Hz до 1 kHz

 

 

от 100 µA

до 1 mA

от 0,3 µA

до 0,002 mА

от 1 mA

до 10 mA

от 0,002 mА

до 0,026 mА

от 10 mA  

 до 100mA

от 0,026 mА

 до 0,2 mА

от 100 mA

до 1 A

от 0,2 mА

до 0,002 А

от 1 A

до 10 A

от 0,002 А

до 0,03 А

от 10 A

до 19 А

от 0,03 А

до 0,04 А

При честота

От 1 kHz до 5 kHz

 

от 100 µA

до 1 mA

от 0,65 µA

до 0,003 mA

от 1 mA

до 10 mA

от 0,003 mA

до 0,047 mA

от 10 mA

до 100 mA

от 0,047 mA

до 0,4 mA

от 100 mA

до 190 mA

от 0,4 mA

до 3,7 mA

5.

 

 Волтметри за постоянно напрежение

Постоянно напрежение Волт, V

от 0 mV

до 10 mV

от 0,012 mV

до 0,020 mV

РПК

702-12:2019 

Пряк метод

от 10 mV

до 100mV

от 0,020 mV

до 0,030 mV

от 100 mV

 до 1 V

от 0,030 mV

до 0,000 1 V

от 1 V

до 10 V

от 0,000 1 V

до 0,001 V

от 10 V

до 100 V

от 0,001 V

до 0,005 V

от 100 V

до 1000 V

от 0,005 V

до 0,12 V

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волтметри за променливо напрежение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Променливо

напрежение

Волт, V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При честота

от 50 Hz до 400 Hz

 

 

РПК

702-12:2019 

Пряк метод

от 10 mV 

до 100mV

от 0,058 mV

до 0,21 mV

от 100 mV 

до 1 V

от 0,21 mV

до 0,000 4 V

от 1 V 

до 10 V

от 0,000 4 V

до 0,004 V

от 10 V 

до 100 V

от 0,004 V

до 0,057 V

от 100 V 

до 1000 V

от 0,057 V

до 0,59 V

При честота

от 400 Hz до 1 kHz

 

 

от 10 mV

до 100 mV

от 0,058 mV

до 0,21 mV

от 100 mV

до 1 V

от 0,21 mV

до 0,000 4 V

от 1 V 

до 10 V

от 0,000 4 V

до 0,004 V

от 10 V

до 100 V

от 0,004 V

до 0,057 V

от 100 V

 до 1000 V

от 0,057 V

до 0,59 V

 

 

 

При честота

от 1 kHz до 10 kHz

 

от 10 mV

до 100 mV

от 0,058 mV

до 0,21 mV

от 100 mV

до 1 V

от 0,21 mV

до 0,000 4 V

от 1 V 

до 10 V

от 0,000 4 V

до 0,004 V

от 10 V

до 100 V

от 0,004 V

до 0,057 V

от 100 V

 до 190 V

от 0,057 V

до 0,084 V

При честота

от 10 kHz до 50 kHz

 

от 10 mV

до 100 mV

от 0,070 mV

до 0,31 mV

от 100 mV

до 1 V

от 0,31 mV

до 0,0008 V

от 1 V 

до 10 V

от 0,0008 V

до 0,013 V

от 10 V

до 19 V

от 0,013 V

до 0,018 V

7.

Калибратори на постоянно напрежение

Постоянно напрежение

Волт, V

 

от 0 mV

до 10 mV

от 0,004 mV

до 0,005 mV

РПК

702-8:2019

Пряк метод

РПК

702-8:2019

Пряк метод

от 10 mV

до 100mV

от 0,005 mV

до 0,01 mV

от 100 mV

до 1 V

от 0,01 mV

до 0,000 054 V

от 1 V

до 10 V

от 0,000 054V

до 0,00046 V

от 10 V

до 100 V

от 0,000 46 V

до 0,005 9 V

от 100 V

до 1000 V

от 0,005 9 V

 до 0,064 V

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калибратори на променливо напрежение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Променливо

напрежение

Волт, V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При честота

от 50 Hz до 400 Hz

 

 

РПК

702-8:2019

Пряк метод

от 10 mV

до 100mV

от 0,053 mV

до 0,12 mV

от 100 mV

 до 1 V

от 0,12 mV

до 0,001 V

от 1 V

до 10 V

от 0,001 V

до 0,01 V

от 10 V

до 100 V

от 0,01 V

до 0,10 V

от 100 V

до 1000 V

от 0,10 V

до 0,97 V

При честота

от 400 Hz до 1 kHz

 

 

от 10 mV

до 100mV

от 0,053 mV

до 0,12 mV

от 100 mV

до 1 V

от 0,12 mV

до 0,001 V

от 1 V

до 10 V

от 0,001 V

до 0,01 V

от 10 V

до 100 V

от 0,01 V

до 0,10 V

от 100 V

 до 1000 V

от 0,10 V

до 0,97 V

При честота

от 1 kHz до 10 kHz

 

 

от 10 mV

до 100mV

от 0,10 mV

до 0,37 mV

от 100 mV

до 1 V

от 0,37 mV

до 0,059 V

от 1 V

до 10 V

от 0,059 V

до 0,072 V

от 10 V

до 100 V

от 0,072 V

 до 0,21 V

от 100 V

 до 190 V

от 0,21 V

до 0,34 V

При честота

от 10 kHz до 50 kHz

 

 

от 10 mV

до 100mV

от 0,10 mV

до 0,37 mV

от 100 mV

до 1 V

от 0,37 mV

до 0,059 V

от 1 V

до 10 V

от 0,059 V

до 0,072V

от 10 V

до 19 V

от 0,072V

 до 0,086 V

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифрови измерители на индуктивност, капацитет и съпротивление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индуктивност

Хенри, Н

 

При честота 1 kHz

 

РПК

702-3:2019

Пряк метод

от 10 µН

до 100 µН

от 0,25 µН

до 0,25 µН

от 100 µН

до 1 mН

от 0,25 µН

до 0,001 mН

от 1 mН

до 10 mН

от 0,001 mН

до 0,007 mН

от 10 mН

до 100 mH

от 0,007 mН

до 0,07mН

от 100 mН

до 1 H

от 0,07 mН

до 0,005 8 H

Капацитет

Фарад, F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При честота 1 kHz

 

 

от 1 pF

до 10 pF

от 0,006 6 pF

до 0,007 5 pF

от 10 pF

до 100 pF

от 0,007 5 pF

до 0,065 pF

от 100pF

до1000pF

от 0,065 pF

до 0,32 pF

от 1000 pF

до 10nF

от 0,32 pF

до 0,006 5 nF

от 10 nF

до 100 nF

от 0,006 5 nF

до 0,065 nF

от 100 nF

до 1 µF

от 0,065 nF

до 0,0058 µF

При честота от 300 Hz

 

от 1 nF

до 10 nF

от 0,023 nF

до 0,064 nF

от 10 nF

до 100 nF

от 0,064 nF

до 0,59 nF

от 100 nF

до 1 µF

от 0,59 nF

до 0,012 µF

от 1 µF

до 10 µF

от 0,012 µF

до 0,17 µF

от 10 µF

до 50 µF

от 0,17 µF

до 1,20 µF

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифрови честотомери  (измерители на честота, период, интервали от време)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Честота

Херц, Hz

 

 

 

 

 

 

 

 

Честота

от 2 Hz до 15 GHz

за ниво не по-голямо от 10 V peak to peak

 

 

 

              

РПК

702-7:2019

Пряк метод

от 2 Hz

до 1 000 Hz

от 0,05 Hz

до 0,01  Hz

от 1 000 Hz

до 1 MHz

от 0,01 Hz

до 0,000 0008 MHz

от 1 MHz

до 1 GHz

от 0,000 0008 MHz

до 2.10-9 GHz

от 1 GHz

до 15 GHz

от 2.10-9 GHz 
до 2.10-8 GHz

Интервал от време секунда,s

 

Интервал от време

от 1 µs до 1 000 ms

за ниво не по-голямо от 10 V peak to peak

 

 

 

 

от 1 µs

до 1 ms

от 0,06 µs

до 0,000 36 ms

от 1 ms

до 1 000ms

от 0,000 36 ms

до 0,04 ms

 

Интервал  от време/период секунда, s

 

Интервал от време

от 1 µs до 1000 ms

за ниво не по-голямо от 10 V peak to peak

 

 

 

 

от 1 µs

до 1 ms

от 0,06 µs

до 0,00036 ms

от 1 ms

до 1000ms

от 0,00036 ms

до 0,04 ms

Период

от 0,1 µs  до 1000 ms

за ниво не по-голямо от 10 V peak to peak

  от 0,1 µs

до 1 ms

 

от 1 ms 

до 1000 ms

 

 

 

 

 

от 0,06 µs

до 0,000 3 ms

 

 

от 0,000 3 ms

до 0,004 ms

11.

 

 

 

Импулсни генератори

(Източници на време)

 

 

Период/интервал  от време

секунда, s

 

Период

от 0,1 µs

до 1 ms

 

 

от 1 ms

до 1 000ms

 

 

Интервал от време

 

от 0,1 µs

до 1 µs

 

от 1 µs

до 1 ms

 

 

от 1 ms

до 1000 ms

 

 

от 0,031 µs

до 5.10-8  ms

 

 

от 5.10-8  ms
до 5.10-5  ms 

 

 

 

 

 

от 0,031 µs

до 0,031 µs

 

от 0,031 µs

до 0,00036 ms

 

 

от 0,00036 ms

до 0,04 ms

РПК

702-20:2019

Пряк метод

Напрежение

Волт, V

Постоянно напрежение

 

 

от 0,01 V

до 1 V

 

от 0,000 077 V

до 0,000 25 V

от 1 V

до 100 V

от 0,000 25 V

до 0,018 V

12.

Генератори високо стабилни  на стандартни честоти

Честота

Херц, Hz

0,1 МHz;

1 МHz;

5 МHz;

10 МHz

 

5.10 -8

 

 

РПК

702-1:2019

Пряк метод

13.

Генератори, синтезатори и други честотни източници

Честота

Херц, Hz

 

 

 

 

от 2 Hz до 15 GHz

за ниво не по-голямо от 10 V рeak to peak

 

 

 

РПК

702-18:2019  Пряк метод

от 2 Hz

до 1 kHz

от 0,05 Hz

до 0,000 01 kHz

от 1 kHz

до 1 MHz

от 0,000 01 kHz

до 0,000 000 8 MHz

от 1 MHz

до 1 GHz

от 0,000 000 8 MHz

до 6,1.10-10  GHz

от 1 GHz

до 15 GHz

от 6,1.10-10  GHz
до 2,6.10-9   GHz

14.

Осцилоскопи с честотна лента

до 100 MHz

Интервал от време /период

секунда, s

от 0,02 µs

до 1 ms

от 0,012 µs

до 0,12 ms

РПК

702-6:2019

Пряк метод

от 1 ms

до 1 s

от 0,12 ms

до 0,12 s

Напрежение

Волт, V

от 0,01 V

до 6 V

от 0,003 V

до 0,1 V

от 6 V

до 120 V

от 0,1 V

до 0,8 V

15.

Плоскопаралелни краищни мерки за дължина

 

Дължина

метър, m

от 0,5 mm

до 100 mm

от 0,000 15 mm

до 0,000 26 mm

РПК

702-5:2019

Метод на сравнение с компара-тор

    125 mm     0,0011 mm
150 mm 0,0013 mm
175 mm 0,0014 mm
200 mm 0,0014 mm

16.

Микрометри

Дължинa

метър, m

от 0,5 mm

до 500 mm

от 0,0016 mm

до 0,0050 mm

РПК

 702-16:2019 

Пряк метод

17.

Шублери  (високомери, дълбокомери, дебеломери)

Дължина

метър, m

от 0,5 mm

до 500 mm

 

до 0,03 mm

 

РПК

702-15:2019

Пряк метод

18.

Щрихови мерки за дължина

-  Ролетки

-  Измервателни линии

Дължина

метър, m

от 0 mm

до 2000 mm

 

0,60 mm

РПК

702-14:2019

Пряк метод

от 0 mm

до 10000 mm

0,60 mm

19.

Индикатори за дължина

Дължина

метър, m

от 0 mm

до 25 mm

0,003 mm

РПК

702-17:2019

Пряк метод

20.

 

Средства за измерване на налягане:  механични и електромеханични манометри и вакуумметри

 

 Налягане

Паскал

(Pa)

 

от минус 80 kPa
до 0 kPa

от  0,10 kPa

до  0,06 kPa

РПК

702-2:2019 Пряк метод

от 0 kPa

до 200 kPa

от 0,06 kPa
 до 0,13  kPa

 

от 200 kPa

до 2000 kPa

от 0,13 kPa

до 0,30 kPa

от 2 MPa

до 7 MPa

от 0,0003 MPa

до 0,0007 MPa

от 7 MPa

до 69 MPa

от 0,0007 MPa

до 0,008 MPa

21.

Измерители на електрическо съпротивление за постоянен ток: аналогови и цифрови (омметри, измерители на заземления, мегаомметри, мрежови тестери, измерващи контурно съпротивление)

Електрическо

съпротивление

Ом, W

от 0,01 W

до 100 W

от 0,002 3 W

до 0,003 3 W

РПК

702-21:2019

Пряк метод

от 100 W

до 10 кW

от 0,003 3 W

до 0,000 52 кW

от 10 кW

до 1  МW

от 0,000 52 кW

до 0,000 31 МW

от 1 МW

до 1 000 МW

от 0,000 31 МW

до 0,69 МW

22.

 

 

Съпротивление за постоянен ток (едностойностни и многостойностни мерки)

Електрическо съпротивление

Ом, W

 

 

от 0,1 W

до 100 W

от 0,001 2 W

до 0,016 W

РПК

702-11:2019

Пряк метод

от 100 W

до 10 кW

от 0,016 W

до 0,002 3 кW

от 10 кW

до 1 МW

от 0,002 3 кW

до 0,000 58 МW

от 1 МW

до 1 000 МW

от 0,000 58 МW

до 0,82 МW

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амперклещи

за постоянен и променлив ток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен ток      

Ампер, А

от 1 А

до 100 А

 

от 100 А

до 500 А

 

от 500 А

до 950 А

от 0,01 А

до 0,20 А

 

от 0,20 А

до 0,36 А

 

от 0,36 А

до 0,68 А

РПК

702-10:2019

Пряк метод

Променлив  ток       

Ампер, А

 

 

 

 

 

При честота

от 50 Hz до 100 Hz

 

 

 

от 1 А

до 100 А

 

от 0,01 А

 до 0,21 А

от 100 А

 до 500 А

от 0,21 А

 до 0,40 А

от 500 А

до 950 А

от 0,40 А

до 0,77 А

24.

Ватметри

Активна мощност,    

50 Hz Ват, W

cos φ = 1

 

РПК

702-13:2019  

Пряк метод

от 23 W

до 460 W

 

от 0,10 W

до 0,14 W

 

от 460 W

 до 2300 W

 

от 0,14 W

до 0,47 W

 

cos φ = 0,5

положително

 

 

от 11,5 W

до 230 W

 

от 0,54 W

до 0,54 W

 

от 230 W

до 1150 W

 

от 0,54 W

до 0,62 W

 

cos φ = 0,5

отрицателно

 

 

от 11,5 W

до 230 W

 

от 0,54 W

до 0,54 W

 

от 230 W

до 1150 W

от 0,54 W

до 0,59 W