Премини към основното съдържание

Започна осъществяването на проект „Информационна система за осигуряване на подводни интервенции“

С подписването на грантово споразумение за финансиране с Европейската комисия на 2 декември започна осъществяването на проекта „Информационна система за осигуряване на подводни интервенции (Comprehensive Underwater Intervention Information and Support System - CUIIS)“ по линия на Европейската програма за индустриално развитие в областта на отбраната (EDIDP).

Проектното предложение беше инициирано от Военноморските сили на Република България още през 2017 г. като изследователска и развойна дейност, свързана с проекта DIVEPACK, по инициативата на ЕС за постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната (PESCO). В края на миналата година ролята на координатор беше възложена на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“.

Целта на разработката е попълването на недостиг от способности в рамките на ЕС, включително като съществуващи технологични решения за осигуряване на всеобхватно и устойчиво командване, ситуационна осведоменост, комуникационно-информационно и медицинско осигуряване на тактическо ниво при изпълнение на подводни интервенции, включително при едновременно използване на голям брой водолази и подводни безпилотни системи. Разработката включва проучвания за осъществимост, разработка на дизайн и частичен прототип на системата като краен продукт.

За изпълнението на проекта е създаден международен публично-частен консорциум с участието на шест научно-изследователски института и университета и дванадесет частни компании от общо седем държави. Проектът е официално подкрепен от пет държави-членки на ЕС (България, Дания, Франция, Италия и Румъния) и следва да се реализира в рамките на три години. Освен Института по отбрана, от българска страна в проекта участват още ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Институтът за космически изследвания и технологии към БАН и фирмите „Технологика“ ЕАД, „Бианор“ ЕООД и „Уейверест“ ЕООД. Военноморските сили и Военномедицинска академия също участват с екип от експерти.