Премини към основното съдържание

СЪЗДАВАНЕ НА КОНСОРЦИУМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „СИГУРНОСТ И ОТБРАНА”

Споразумение за създаване на консорциум за изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана” беше подписано на 13 януари 2022 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“. Програмата е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 и е приета с Решение на Министерския съвет № 731 от 21 октомври 2021 г. Тя е финансирана от Министерството на образованието и науката и е насочена към провеждане на фундаментални научни изследвания в областта на сигурността и отбраната, които ще бъдат публично достъпни и ще могат да се ползват от учени, докторанти, студенти и др. за развитие и обогатяване на научните достижения в полза на обществото. Чрез нея ще бъдат консолидирани усилията на научните организации, висшите училища, иновативните бизнес организации и индустрията в страната за разширяване на участието на българската научна общност в сферата на сигурността и отбраната.

Организации-партньори в консорциума по програмата са: Военна академия „Георги Стойков Раковски“, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН, Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, Университет за национално и световно стопанство, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Академия на МВР, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Национален военен университет „Васил Левски“, Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“.

Институтът по отбрана, заедно с Военна академия, са водещи организации по програмата, а директорът на института – полк. доц. д.н. Борислав Генов е председател на Изпълнителния съвет на консорциума.

Националната научна програма „Сигурност и отбрана” е със срок на изпълнение три години, като реализацията на поставените цели и на около 50 научни задачи, се очаква да завърши през 2025 г.

Гости на подписване на споразумението бяха заместник-министъра на отбраната г-н Александър Петков, заместник-министъра на образованието и науката академик Константин Хаджииванов, заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев, представители на академичната общност и на медиите, много гости.

Повече информация за събитието може да се види тук: www.youtube.com