Премини към основното съдържание

ПОСЕЩЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО В ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

На 06 декември 2023 г. студенти от УНСС, обучаващи се в специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, посетиха Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“.
Те бяха приветствани с „добре дошли“ от заместник-директора на института, полковник проф. Николай Стоянов. Студентите се запознаха с дейността на патрона на института, един от най-големите български авиоинженери, професор Цветан Лазаров. Пред студентите беше изнесена презентация за мисията, функциите, структурата и задачите на Института по отбрана. Полковник проф. Николай Стоянов представи на студентите специализираните кабинети с еталонни образци на дрехи, бойна екипировка, вещево имущество, оптични и лазерни уреди, дронове, като ги запозна с възможностите, които предлагат основните сертифицирани научни лаборатории на института.