Премини към основното съдържание

Научна конференция Advanced Research and Technology for Defence - ARTDef

Научна конференция с международно участие на тема „Съвременни изследвания и технологии за отбраната“ (Advanced Research and Technology for Defence - ARTDef) се проведе в Националния военен университет „Васил Левски“. В продължение на два дни участниците представиха своите изследвания, насочени към ефективното използване на научните постижения в областта на сигурността и отбраната за изграждане и поддържане на необходимите отбранителни способности на Въоръжените сили.

Организатори на конференцията са Националният военен университет и Институтът по отбрана „Цветан Лазаров“.