Премини към основното съдържание

Международната научна конференция ARTDef 2023

На 28 и 29 ноември 2023 г. Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ организира традиционната международна научна конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбраната – ARTDef 2023“, която ще се проведе в Централния военен клуб в гр. София.
Програмата на Международната научна конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбраната – ARTDef 2023“ е вече достъпна на сайта на конференцията. По време на събитието ще бъдат представени над 70 доклада в четири отделни сесии. Всички одобрени от рецензентите и представени доклади ще бъдат включени в Сборник с доклади от конференцията, който е с ISSN 2815-2581 (включен е и в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД, под номер 4652.)