Премини към основното съдържание

ИНСТИТУТЪТ ПО ОТБРАНА С НОВА ПРИДОБИВКА, ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

В края на март 2021 г. Институтът по отбрана се сдоби с нов апарат за определяне устойчивостта на плъзгане на обувка, който е последно поколение на технологичните и производствени възможности, разработка на специализираната и водеща в света португалска фирма - CEI Zipor. Притежавайки този нов и на световно ниво технологичен продукт, Централна изпитвателна лаборатория за тилови имущества на Института по отбрана става единствената в страната акредитирана институция, която вече има възможност за изпитвания на обувки по показател – „Съпротивление на плъзгане по стандарти БДС EN ISO 13287 и БДС EN ISO 20344“.