Премини към основното съдържание

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ e избран за координатор на проекта „Авангардна платформа и европейска мрежа от центрове за обучение и тренировки по киберсигурност“

Голям успех за Института по отбрана!

С гордост съобщаваме, че Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ беше избран за координатор на проекта „Авангардна платформа и европейска мрежа от центрове за обучение и тренировки по киберсигурност“ (ACTING) по линия на  Европейския фонд за отбрана (ЕФО).

Институтът по отбрана беше избран за координатор на най-големия проект в областта на киберотбраната с бюджет от 17,784,582.50 евро следствие на първите в историята покани за представяне на предложения по линия на Европейския фонд за отбрана.

Така Институтът по обрана бележи уникално постижение превръщайки се в първия и единствен координатор на проект на ЕФО у нас.

Голямо признание е и отредената роля на Института по отбрана да заеме водеща роля начело на консорциум от общо 28 организации от 13 страни. Този успех е благодарение на усилията на всички партньори, а за нас е чест и отговорност да бъдем част от консорциума.

Продължителността на проекта е 48 месеца, а основните видове дейности включват проучване, проектиране, прототипиране и тестване.

Проектът „Авангардна платформа и европейска мрежа от центрове за обучение и тренировки по киберсигурност“ (ACTING) ще разработи мрежа от усъвършенствани взаимосвързани (обединени) домейн ориентирани кибер центрове за обучение и учения. Той има за цел да включи сложни методи и техники за симулация на потребители, анализ на ефективността на кибероператорите и оценяване на ситуационната осведоменост в киберсигурността.