Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурсен изпит за длъжността „Главен експерт” в отдел „Осигуряване на качеството и летателна годност”