Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Счетоводител” в отдел „Логистично и финансово осигуряване” на дирекция „Административно и финансово осигуряване”